GITD - treść główna

Dziennik Urzędowy

Pozycja Tytuł Data publikacji Plik
1 zarządzenie nr 1/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 14 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2020-01-14 pdf
2 zarządzenie nr 2/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 14 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2020-01-14 pdf
3 zarządzenie nr 3/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2020-01-16 pdf
4 zarządzenie nr 4/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 3 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i odznaki identyfikacyjnej pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz trybu przyznawania umundurowania służbowego tym pracownikom 2020-02-03 pdf
5 zarządzenie nr 5/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 3 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania 2020-02-04 pdf
6 zarządzenie nr 6/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2020-02-05 pdf
7 zarządzenie nr 7/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 21 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu odpowiedzialnego za komunikację pomiędzy właścicielami systemów wspierających statutowe zadania Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2020-02-21 pdf
8 zarządzenie nr 8/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2020-03-04 pdf
9 zarządzenie nr 9/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem – „Utrzymanie i Rozwój Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń” 2020-03-09 pdf
10 zarządzenie nr 10/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu projektowego oraz grup specjalistycznych do spraw realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego” 2020-03-12 pdf
11 zarządzenie nr 11/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu monitorowania zagrożeń w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2020-03-24 pdf
12 zarządzenie nr 12/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie określenia wartości wysokiego współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów, za rok 2019 2020-03-30 pdf
13 zarządzenie nr 13/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 6 kwietnia 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2020-04-07 pdf
14 zarządzenie nr 14/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2020-04-24 pdf
15 zarządzenie nr 15/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2020 roku 2020-04-30 pdf
16 zarządzenie nr 16/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego do spraw udziału Inspekcji Transportu Drogowego w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów 2020-05-21 pdf
17 zarządzenie nr 17/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 27 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2020-05-27 pdf
18 zarządzenie nr 18/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2020-06-16 pdf
19 zarządzenie nr 19/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kursów specjalistycznych i szkoleń inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych organizowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego 2020-06-16 pdf
20 zarządzenie nr 20/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2020-06-16 pdf
21 zarządzenie nr 21/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania korupcji oraz powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania korupcji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2020-06-23 pdf
22 zarządzenie nr 22/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia dodatkowego terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2020-06-25 pdf
23 zarządzenie nr 23/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania 2020-06-29 pdf
24 zarządzenie nr 24/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2020-06-30 pdf
25 zarządzenie nr 25/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2020-07-01 pdf
26 zarządzenie nr 26/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2020-07-02 pdf
27 zarządzenie nr 27/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zajmującego się wdrażaniem wniosków de lege ferenda zgłaszanych przez Najwyższą Izbę Kontroli 2020-07-07 pdf
28 zarządzenie nr 28/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu odpowiedzialnego za komunikację pomiędzy właścicielami systemów wspierających statutowe zadania Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2020-07-08 pdf
29 zarządzenie nr 29/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu projektowego oraz grup specjalistycznych do spraw realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego” 2020-07-08 pdf
30 zarządzenie nr 30/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 13 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2020-07-13 pdf
31 zarządzenie nr 31/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 13 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2020-07-13 pdf
32 zarządzenie nr 32/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 17 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad planowania, prowadzenia oraz dokumentowania kontroli przewozów drogowych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego 2020-07-17 pdf
33 zarządzenie nr 33/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2020-08-05 pdf

Informacja o publikacji

Opublikowano: Beata Mroczek - 02.01.2020 11:07:00
Ostatnia aktualizacja: Renata Pietras - 05.08.2020 13:27:47

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności