ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY PRZYDROŻNEJ ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY PRZYDROŻNEJ KRAJOWEGO SYSTEMU POBORU OPŁAT

zmiana-terminu-skl.-i-otw.-ofert_11.10.2018.PDF
Typ pliku Rozmiar
Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 161-368544 PDF 153.1 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PDF 3.8 MB
Formularze cenowe MS Excel 138.0 KB
Zalacznik-nr-2-do-OPZ-Lokalizacja-Naliczajaca-instalacja.pdf PDF 4.1 MB
załącznik nr 1 do OPZ PDF 2.0 MB
Formularze - wersja edytowalna MS Word 192.0 KB
załącznik nr 3 do OPZ MS Word 40.0 MB
Opis Przedmiotu Zamówienia_zał. 7 do SIWZ PDF 555.9 KB
załącznik nr 4 do OPZ PDF 5.8 MB
JEDZ Inny plik 127.5 KB
Załącznik nr 5 do OPZ PDF 2.3 MB
Załącznik nr 6 do OPZ PDF 4.8 MB
Załącznik nr 7 do OPZ PDF 1.1 MB
Załącznik nr 8 do OPZ PDF 2.2 MB
Załącznik nr 9 do OPZ PDF 2.7 MB
Załącznik nr 10 do OPZ PDF 6.9 MB
Załącznik nr 11 do OPZ PDF 4.0 MB
Załącznik nr 12.A do OPZ PDF 508.0 KB
Załącznik nr 12.B do OPZ PDF 569.0 KB
Załącznik nr 12.C do OPZ PDF 66.0 KB
Załącznik nr 12.D do OPZ PDF 832.2 KB
Załącznik nr 12.E do OPZ PDF 27.0 KB
Załącznik nr 12.F do OPZ PDF 709.9 KB
Załącznik nr 13 do OPZ MS Excel 5.5 MB
Załącznik nr 14 do OPZ PDF 225.8 KB
Załącznik nr 15 do OPZ PDF 169.6 KB
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert_26.09.2018 PDF 284.3 KB
Sprostowanie nr 2018/S 188-425479 z dn. 29.09.2018 PDF 69.3 KB
Informacja dotycząca zmiany terminu składania i otwarcia ofert_11.10.2018 PDF 282.0 KB
Sprostowanie nr 2018/S 198-449131 z dn. 13.10.2018 r. PDF 69.0 KB
Informacja dotycząca zmiany terminu składania i otwarcia ofert 19.10.2018 PDF 294.9 KB
Sprostowanie nr 2018/S 205-468645 z dn. 24.10.2018 PDF 68.7 KB
Informacja dotycząca zminay terminu składania i otwarcia ofert_30.10.2018 r. PDF 285.2 KB
Sprostowanie nr 2018/S 212-486589 z dn. 03.11.2018 PDF 69.6 KB
Pismo z dn. 23.11.2018 - odpowiedzi na pytania Wykonawców PDF 2.7 MB
zał. nr 1 do pisma - Tabela - zestawienie modyfikacji PDF 2.2 MB
zał. nr 2 do pisma - zaktualizowany formularz cenowy PDF 312.2 KB
zał. nr 3 do pisma - zaktualizowane IPU PDF 1.8 MB
zał. nr 4 do pisma - załącznik nr 6 do IPU (nowy) PDF 40.5 KB
zał. nr 5 do pisma - zaktualizowany OPZ PDF 1.1 MB
zał. nr 6 do pisma - zaktualizowany załącznik nr 15 PDF 77.5 KB
zał. nr 7 do pisma - zaktualizowany załącznik nr 16 PDF 473.2 KB
Informacja dotycząca zmiany terminu składania i otwarcia ofert PDF 258.5 KB
zmodyfikowany formularz cenowy - wersja edytowalna MS Excel 139.0 KB
Sprostowanie nr 2018/S 229-524542 z dn. 28.11.2018 r. PDF 100.2 KB
Informacja z dn. 04.12.2018 r. PDF 328.1 KB
Załącznik nr 1 do Informacji z dn. 04.12.2018 r. PDF 70.8 KB
Załącznik nr 2 do Informacji z dn. 04.12.2018 r. PDF 565.5 KB
Załącznik nr 3 do Informacji z dn. 04.12.2018 r. PDF 1.9 MB
Załącznik nr 4 do Informacji z dn. 04.12.2018 r. PDF 1.3 MB
Załącznik nr 5 do Informacji z dn. 04.12.2018 r. PDF 1.2 MB
Załącznik nr 2 do Informacji z dn. 04.12.2018 r. - wersja edytowalna MS Excel 141.0 KB
Informacja z otwarcia ofert PDF 32.0 KB

Informacja o publikacji

 • Opublikowano przez: Anna Jurczak - 23/08/2018 10:58
 • Ostatnia aktualizacja:

Rejestr zmian

 • Dodanie pliku Anna Jurczak - 2018-12-12 15:15:48
 • Dodanie pliku Anna Jurczak - 2018-12-12 15:15:21
 • Dodanie pliku Anna Jurczak - 2018-12-04 16:50:17
 • Dodanie pliku Anna Jurczak - 2018-12-04 16:49:25
 • Dodanie pliku Anna Jurczak - 2018-12-04 16:47:30
 • Dodanie pliku Anna Jurczak - 2018-12-04 16:47:08
 • Dodanie pliku Anna Jurczak - 2018-12-04 16:45:00
 • Dodanie pliku Anna Jurczak - 2018-12-04 16:44:34
 • Dodanie pliku Anna Jurczak - 2018-12-04 16:43:52
 • Dodanie pliku Anna Jurczak - 2018-12-04 16:43:23