ŚWIADCZENIE USŁUGI MANUALNEGO POBORU OPŁATY ZA PRZEJAZD I USŁUGI UTRZYMANIA MANUALNEGO SYSTEMU POBORU OPŁAT NA ODCINKU AUTOSTRADY: A2 KONIN – STRYKÓW ORAZ A4 WROCŁAW – SOŚNICA

16.-zmiana-terminu-11.07.2018.pdf
Typ pliku Rozmiar
Ogłoszenie o zamówieniu PDF 146.8 KB
SIWZ PDF 1.9 MB
Formularze - wersja edytowalna MS Word 246.5 KB
Część IV SIWZ - IPU PDF 495.8 KB
8.zał. do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PDF 648.2 KB
9. zał. do SIWZ Słownik definicji, skrótów i pojęć PDF 324.2 KB
10. zał do SIWZ-Zalacznik _ Ubezpieczenia PDF 314.0 KB
JEDZ Inny plik 127.0 KB
Informacja o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu PDF 35.8 KB
Wyjaśnienia_10.05.2018 PDF 68.3 KB
Sprostowanie 2018/S 090-204519 PDF 49.5 KB
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert PDF 230.9 KB
Sprostowanie 2018/S 103-236040 PDF 67.1 KB
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert PDF 31.2 KB
Sprostowanie 2018/S 118-269164 PDF 67.1 KB
Klauzula informacyjna dot. RODO PDF 391.1 KB
wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ_informacja z dn_04.07.2018 PDF 88.3 MB
Załącznik nr 2_Inwentaryzacja oprogramowania MSPO PDF 158.9 KB
Załącznik nr 3_Zestawienie awarii MSPO A2 i MSPO A4 w roku 2017 PDF 467.1 KB
Załącznik nr 4_4. Zmodyfikowane Istotne Postanowienia Umowy – część IV SIWZ PDF 561.1 KB
Załącznik nr 5_załącznik nr 4 do Umowy PDF 194.2 KB
Załącznik nr 6_6. Zmodyfikowany załącznik nr 8 do SIWZ PDF 685.2 KB
Załącznik nr 7_Zmodyfikowany załącznik nr 9 do SIWZ PDF 333.9 KB
Załącznik nr 8_Zmodyfikowany załącznik nr 10 do SIWZ PDF 314.2 KB
Załącznik nr 9_Materiał stanowiący uzupełnienie wykazu Majątku MSPO o wykaz Terminali POS (uzupełnienie załącznika nr 18 do SIWZ) MS Excel 28.3 KB
Załącznik nr 1_MTC- transakcje na godzinę _2017 rok MS Excel 4.1 MB
Sprostowanie 2018/S 128-292588 z dn. 06.07.2018 PDF 94.9 KB
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert PDF 34.9 KB
Sprostowanie nr 2018/S 138-316074 PDF 68.4 KB
Informacja z otwarcia ofert PDF 212.1 KB
Zawiadomienie o unieważneiniu postępowania w części II przedmiotu zamówienia PDF 39.3 KB
Wybór oferty najkorzystniejszej część I 10.09.2018 PDF 67.4 KB

Informacja o publikacji

 • Opublikowano przez: Milena Wielądek - 27/04/2018 10:59
 • Ostatnia aktualizacja:

Rejestr zmian

 • Dodanie pliku Milena Wielądek - 2018-09-10 11:45:40
 • Dodanie pliku Milena Wielądek - 2018-09-10 11:44:21
 • Dodanie pliku Anna Jurczak - 2018-08-29 09:45:49
 • Dodanie pliku Anna Jurczak - 2018-08-29 09:45:26
 • Dodanie pliku Anna Jurczak - 2018-07-27 15:36:56
 • Dodanie pliku Anna Jurczak - 2018-07-27 15:36:36
 • Dodanie pliku Anna Jurczak - 2018-07-20 11:01:56
 • Dodanie pliku Anna Jurczak - 2018-07-20 11:01:22
 • Aktualizacja artykułu Anna Jurczak - 2018-07-16 16:24:43
 • Dodanie pliku Anna Jurczak - 2018-07-11 12:18:42