Zamówienia powyżej 30.000 Euro

 • Data zamieszczenia: 20-07-2018
  Numer sprawy: BDG.ZPB.230.22.2018

  Dostawę blankietów zezwoleń ministra właściwego do spraw transportu przeznaczonych do wymiany w ramach kontyngentu zezwoleń zagranicznych na rok 2019

  Czytaj więcej...O Dostawę blankietów zezwoleń ministra właściwego do spraw transportu przeznaczonych do wymiany w ramach kontyngentu zezwoleń zagranicznych na rok 2019

 • Data zamieszczenia: 18-07-2018

  Rozeznanie rynku

  Rozeznanie rynku dotyczące świadczenia usług doradczych o charakterze prawnym i reprezentacji prawnej Zamawiającego w ramach projektu pn. „Zwiększenie skuteczności i Czytaj więcej...O Rozeznanie rynku

 • Data zamieszczenia: 16-07-2018
  Numer sprawy: BDG.ZPB.230.03.2018

  Budowa i wdrożenie portalu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz świadczenie usługi utrzymania

  Czytaj więcej...O Budowa i wdrożenie portalu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz świadczenie usługi utrzymania

 • Data zamieszczenia: 22-06-2018
  Numer sprawy: BDG.ZPB.230.18.2018

  Świadczenie usług doradczych o charakterze ekonomiczno-finansowym i biznesowym na potrzeby przejęcia, przygotowania, budowy, wdrożenia oraz eksploatacji Krajowego Systemu Poboru Opłat

  Czytaj więcej...O Świadczenie usług doradczych o charakterze ekonomiczno-finansowym i biznesowym na potrzeby przejęcia, przygotowania, budowy, wdrożenia oraz eksploatacji Krajowego Systemu Poboru Opłat

 • Data zamieszczenia: 18-06-2018
  Numer sprawy: BDG.ZPB.230.19.2018

  Usługi cateringowe na potrzeby funkcjonowania Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 138o. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Czytaj więcej...O Usługi cateringowe na potrzeby funkcjonowania Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego