Zamówienia poniżej 30.000 Euro

 • Data zamieszczenia: 08-06-2017

  Zaproszenie do złożenia oferty na ”Zapewnienie bazy socjalno-bytowej na potrzeby przeprowadzanych czynności służbowych w m. Budzisko"

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone jest Czytaj więcej...O Zaproszenie do złożenia oferty na ”Zapewnienie bazy socjalno-bytowej na potrzeby przeprowadzanych czynności służbowych w m. Budzisko"

 • Data zamieszczenia: 06-06-2017

  „Wykonanie usług konserwacyjnych instalacji hydraulicznej, sanitarnej, gazowej, klimatyzacyjnej i wentylacyjnej na nieruchomości Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym przy ul. Przyczółkowej 109A w Warszawie.”

  Czytaj więcej...O „Wykonanie usług konserwacyjnych instalacji hydraulicznej, sanitarnej, gazowej, klimatyzacyjnej i wentylacyjnej na nieruchomości Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym przy ul. Przyczółkowej 109A w Warszawie.”

 • Data zamieszczenia: 31-05-2017

  Naprawa i legalizacja wagi w m. Siedlec na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

  Czytaj więcej...O Naprawa i legalizacja wagi w m. Siedlec na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

 • Data zamieszczenia: 07-03-2017

  Zaproszenie do złożenia oferty na ”Roczne odnowienie subskrypcji oraz wsparcia oprogramowania McAfee” na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone jest Czytaj więcej...O Zaproszenie do złożenia oferty na ”Roczne odnowienie subskrypcji oraz wsparcia oprogramowania McAfee” na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

 • Data zamieszczenia: 03-03-2017

  Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę wyposażenia dla Inspektorów ITD na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone w Czytaj więcej...O Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę wyposażenia dla Inspektorów ITD na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"