Zamówienia poniżej 30.000 Euro

 • Data zamieszczenia: 08-11-2017

  Zaproszenie do złożenia oferty na "Sporządzenie opinii prawnej na potrzeby Biura do spraw Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone jest Czytaj więcej...O Zaproszenie do złożenia oferty na "Sporządzenie opinii prawnej na potrzeby Biura do spraw Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"

 • Data zamieszczenia: 20-10-2017

  Usługa wsparcia w zakresie rozwoju aplikacji iSEPO

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone jest Czytaj więcej...O Usługa wsparcia w zakresie rozwoju aplikacji iSEPO

 • Data zamieszczenia: 09-10-2017

  Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych oraz środków czystości na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone jest Czytaj więcej...O Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych oraz środków czystości na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

 • Data zamieszczenia: 29-09-2017

  Utrzymanie i Rozwój Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone jest Czytaj więcej...O Utrzymanie i Rozwój Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń

 • Data zamieszczenia: 27-09-2017

  Uzupełnienie niezbędnych danych w systemie teleinformatycznym TRANSBIT na potrzeby Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorstw Transportu Drogowego

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone jest Czytaj więcej...O Uzupełnienie niezbędnych danych w systemie teleinformatycznym TRANSBIT na potrzeby Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorstw Transportu Drogowego