Zamówienia poniżej 30.000 Euro

 • Data zamieszczenia: 03-11-2014

  Zaproszenie do złożenia oferty na "Wytworzenie, dostawę i uruchomienie oprogramowania komunikacyjnego"

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone w Czytaj więcej...O Zaproszenie do złożenia oferty na "Wytworzenie, dostawę i uruchomienie oprogramowania komunikacyjnego"

 • Data zamieszczenia: 03-11-2014

  Zaproszenie do złożenia oferty na "Druk książek z formularzami przejazdu oraz karnetów do zezwoleń EKMT"

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone w Czytaj więcej...O Zaproszenie do złożenia oferty na "Druk książek z formularzami przejazdu oraz karnetów do zezwoleń EKMT"

 • Data zamieszczenia: 26-09-2014

  Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę kamer cyfrowych Sony HDR PJ530e z akcesoriami na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone w Czytaj więcej...O Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę kamer cyfrowych Sony HDR PJ530e z akcesoriami na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"

 • Data zamieszczenia: 24-09-2014

  Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę sejfów, regałów, szaf i szafek metalowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone w Czytaj więcej...O Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę sejfów, regałów, szaf i szafek metalowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"

 • Data zamieszczenia: 19-09-2014

  Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę rejestratorów trasy MIO MiVue538 z akcesoriami na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone w Czytaj więcej...O Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę rejestratorów trasy MIO MiVue538 z akcesoriami na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"