Zamówienia poniżej 30.000 Euro

 • Data zamieszczenia: 07-05-2015

  Zaproszenie do złożenia oferty na "Dostawę wyposażenia inspektorskiego na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone w Czytaj więcej...O Zaproszenie do złożenia oferty na "Dostawę wyposażenia inspektorskiego na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"

 • Data zamieszczenia: 28-04-2015

  Zaproszenie do złożenia oferty na "Usługę przeniesienia telefonii stacjonarnej VoIP do nowej lokalizacji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przy Al. Jerozolimskich 94 w Warszawie"

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone w Czytaj więcej...O Zaproszenie do złożenia oferty na "Usługę przeniesienia telefonii stacjonarnej VoIP do nowej lokalizacji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przy Al. Jerozolimskich 94 w Warszawie"

 • Data zamieszczenia: 10-04-2015

  Zaproszenie do złożenia oferty na "Usługę utrzymania i modyfikacji rozwiązania informatycznego dla potrzeb Biura ds. Transportu Międzynarodowego"

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone w Czytaj więcej...O Zaproszenie do złożenia oferty na "Usługę utrzymania i modyfikacji rozwiązania informatycznego dla potrzeb Biura ds. Transportu Międzynarodowego"

 • Data zamieszczenia: 27-03-2015

  Wykonanie prac archiwizacyjnych dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone w Czytaj więcej...O Wykonanie prac archiwizacyjnych dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

 • Data zamieszczenia: 18-03-2015

  Dostawa hybrydowych kart mikroprocesorowych w technologii .NET na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone w Czytaj więcej...O Dostawa hybrydowych kart mikroprocesorowych w technologii .NET na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego