Zamówienia poniżej 30.000 Euro

 • Data zamieszczenia: 19-09-2014

  Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę rejestratorów trasy MIO MiVue538 z akcesoriami na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone w Czytaj więcej...O Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę rejestratorów trasy MIO MiVue538 z akcesoriami na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"

 • Data zamieszczenia: 18-09-2014

  Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę kamer cyfrowych Sony HDR PJ530e z akcesoriami na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone w Czytaj więcej...O Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę kamer cyfrowych Sony HDR PJ530e z akcesoriami na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"

 • Data zamieszczenia: 18-09-2014

  Zaproszenie do złożenia oferty na "wykonanie rozdzielności przyłączy energetycznych stacjonarnych urządzeń pomiarowych"

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone w Czytaj więcej...O Zaproszenie do złożenia oferty na "wykonanie rozdzielności przyłączy energetycznych stacjonarnych urządzeń pomiarowych"

 • Data zamieszczenia: 16-09-2014

  Dostawę blankietów i papieru do druku dokumentów, do wydawania których upoważniony jest Główny Inspektor Transportu Drogowego

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone w Czytaj więcej...O Dostawę blankietów i papieru do druku dokumentów, do wydawania których upoważniony jest Główny Inspektor Transportu Drogowego

 • Data zamieszczenia: 03-09-2014

  Zaproszenie do złożenia oferty na "realizację usługi z zakresu HR na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone w Czytaj więcej...O Zaproszenie do złożenia oferty na "realizację usługi z zakresu HR na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"