Zamówienia poniżej 30.000 Euro

 • Data zamieszczenia: 16-09-2014

  Dostawę blankietów i papieru do druku dokumentów, do wydawania których upoważniony jest Główny Inspektor Transportu Drogowego

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone w Czytaj więcej...O Dostawę blankietów i papieru do druku dokumentów, do wydawania których upoważniony jest Główny Inspektor Transportu Drogowego

 • Data zamieszczenia: 03-09-2014

  Zaproszenie do złożenia oferty na "realizację usługi z zakresu HR na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone w Czytaj więcej...O Zaproszenie do złożenia oferty na "realizację usługi z zakresu HR na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"

 • Data zamieszczenia: 02-09-2014

  Dostawa analizatorów alkoholu AlcoTrue P na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone w Czytaj więcej...O Dostawa analizatorów alkoholu AlcoTrue P na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

 • Data zamieszczenia: 25-08-2014

  Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę bielizny termoaktywnej na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"

  Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Czytaj więcej...O Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę bielizny termoaktywnej na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"

 • Data zamieszczenia: 12-08-2014

  Zaproszenie do złożenia oferty na "Dostawę latarek patrolowych z funkcją do zatrzymywania pojazdów" na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

  Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Czytaj więcej...O Zaproszenie do złożenia oferty na "Dostawę latarek patrolowych z funkcją do zatrzymywania pojazdów" na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.