Zamówienia poniżej 30.000 Euro

 • Data zamieszczenia: 04-02-2015

  Zaproszenie do złożenia oferty na "Usługę utrzymania i modyfikacji rozwiązania informatycznego dla potrzeb Biura ds. Transportu Międzynarodowego"

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone w Czytaj więcej...O Zaproszenie do złożenia oferty na "Usługę utrzymania i modyfikacji rozwiązania informatycznego dla potrzeb Biura ds. Transportu Międzynarodowego"

 • Data zamieszczenia: 21-11-2014

  Zaproszenie do złożenia oferty na "Przygotowanie projektu graficznego wraz z prawami autorskimi oraz wykonanie i wydruk kalendarzy na rok 2015 i kartek świątecznych"

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone w Czytaj więcej...O Zaproszenie do złożenia oferty na "Przygotowanie projektu graficznego wraz z prawami autorskimi oraz wykonanie i wydruk kalendarzy na rok 2015 i kartek świątecznych"

 • Data zamieszczenia: 21-11-2014

  Zaproszenie do złożenia oferty na "Dostawę zasilacza awaryjnego UPS Modulon NH plus 80kVA/72kW z akcesoriami na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone w Czytaj więcej...O Zaproszenie do złożenia oferty na "Dostawę zasilacza awaryjnego UPS Modulon NH plus 80kVA/72kW z akcesoriami na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"

 • Data zamieszczenia: 03-11-2014

  Zaproszenie do złożenia oferty na "Wytworzenie, dostawę i uruchomienie oprogramowania komunikacyjnego"

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone w Czytaj więcej...O Zaproszenie do złożenia oferty na "Wytworzenie, dostawę i uruchomienie oprogramowania komunikacyjnego"

 • Data zamieszczenia: 03-11-2014

  Zaproszenie do złożenia oferty na "Druk książek z formularzami przejazdu oraz karnetów do zezwoleń EKMT"

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone w Czytaj więcej...O Zaproszenie do złożenia oferty na "Druk książek z formularzami przejazdu oraz karnetów do zezwoleń EKMT"