Zamówienia poniżej 30.000 Euro

 • Data zamieszczenia: 05-05-2016

  Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę kamer do monitoringu stacjonarnych urządzeń rejestrujących"

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone w Czytaj więcej...O Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę kamer do monitoringu stacjonarnych urządzeń rejestrujących"

 • Data zamieszczenia: 24-02-2016

  Roczne odnowienie subskrypcji oraz wsparcia oprogramowania McAfee

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone w Czytaj więcej...O Roczne odnowienie subskrypcji oraz wsparcia oprogramowania McAfee

 • Data zamieszczenia: 18-02-2016

  Zaproszenie do złożenia oferty na "Dostawę blankietów i papieru do druku dokumentów, do wydawania których upoważniony jest Główny Inspektor Transportu Drogowego"

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone w Czytaj więcej...O Zaproszenie do złożenia oferty na "Dostawę blankietów i papieru do druku dokumentów, do wydawania których upoważniony jest Główny Inspektor Transportu Drogowego"

 • Data zamieszczenia: 16-10-2015

  Druk książek z formularzami przejazdu oraz karnetów do zezwoleń EKMT

  Czytaj więcej...O Druk książek z formularzami przejazdu oraz karnetów do zezwoleń EKMT

 • Data zamieszczenia: 28-09-2015

  Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę interaktywnych tablic multimedialnych wraz z instruktażem dotyczącym obsługi urządzeń"

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone w Czytaj więcej...O Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę interaktywnych tablic multimedialnych wraz z instruktażem dotyczącym obsługi urządzeń"