Świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i sukcesywnych dostaw biletów lotniczych i kolejowych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Data zamieszczenia: 11-08-2017 Termin składania ofert upływa w dniu 25-08-2017 o godzinie 16:00 Termin składania ofert upłynął w dniu 25-08-2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone jest w formie zapytania ofertowego. Szacowana wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Typ pliku Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert MS Word 53.1 KB

Informacja o publikacji

  • Opublikowano przez: Anna Jurczak - 11/08/2017 12:29
  • Ostatnia aktualizacja:

Rejestr zmian

  • Dodanie pliku Anna Jurczak - 2017-08-11 12:29:22
  • Utworzenie artykułu Anna Jurczak - 2017-08-11 12:29:10