Dostawa skanerów kodów QR na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Data zamieszczenia: 24-08-2017 Termin składania ofert upływa w dniu 31-08-2017 o godzinie 11:00 Termin składania ofert upłynął w dniu 31-08-2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone jest w formie zapytania ofertowego. Szacowana wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Typ pliku Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert MS Word 135.5 KB

Informacja o publikacji

  • Opublikowano przez: Anna Jurczak - 24/08/2017 14:26
  • Ostatnia aktualizacja:

Rejestr zmian

  • Dodanie pliku Anna Jurczak - 2017-08-24 14:44:17
  • Dodanie pliku Anna Jurczak - 2017-08-24 14:43:44
  • Dodanie pliku Anna Jurczak - 2017-08-24 14:26:33
  • Utworzenie artykułu Anna Jurczak - 2017-08-24 14:26:22