Dostawa serwera oraz oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Data zamieszczenia: 29-08-2017 Termin składania ofert upływa w dniu 05-09-2017 o godzinie 12:00 Termin składania ofert upłynął w dniu 05-09-2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone jest w formie zapytania ofertowego. Szacowana wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Typ pliku Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert MS Word 32.8 KB
Wzór umowy MS Word 91.5 KB
Polityka wsparcia Veeam PDF 211.0 KB
Wyjaśnienia i modyfikacje_31.08.2017 r..doc MS Word 50.0 KB

Informacja o publikacji

  • Opublikowano przez: Anna Jurczak - 29/08/2017 11:53
  • Ostatnia aktualizacja:

Rejestr zmian

  • Dodanie pliku Elżbieta Grumińska - 2017-08-31 13:24:36
  • Dodanie pliku Elżbieta Grumińska - 2017-08-31 13:24:20
  • Usunięcie pliku Elżbieta Grumińska - 2017-08-31 13:23:51
  • Dodanie pliku Elżbieta Grumińska - 2017-08-31 13:22:20
  • Dodanie pliku Anna Jurczak - 2017-08-29 11:54:01
  • Dodanie pliku Anna Jurczak - 2017-08-29 11:54:01
  • Dodanie pliku Anna Jurczak - 2017-08-29 11:54:00
  • Utworzenie artykułu Anna Jurczak - 2017-08-29 11:53:49