Dostawa artykułów chemicznych oraz środków czystości na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Data zamieszczenia: 29-11-2017 Termin składania ofert upływa w dniu 07-12-2017 o godzinie 15:00 Termin składania ofert upłynął w dniu 07-12-2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone jest w formie zapytania ofertowego. Szacowana wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Typ pliku Rozmiar
Wzór umowy MS Word 73.0 KB
Zaproszenie do składania ofert wraz z formularzem oferty MS Word 138.0 KB
Formularz cenowy PDF 339.7 KB

Informacja o publikacji

  • Opublikowano przez: Anna Jurczak - 29/11/2017 10:16
  • Ostatnia aktualizacja:

Rejestr zmian

  • Dodanie pliku Anna Jurczak - 2017-11-29 10:16:21
  • Dodanie pliku Anna Jurczak - 2017-11-29 10:16:21
  • Dodanie pliku Anna Jurczak - 2017-11-29 10:16:20
  • Utworzenie artykułu Anna Jurczak - 2017-11-29 10:16:09