Wyniki rekrutacji

 • Data zamieszczenia: 19-11-2018

  Referendarz ds. rozwoju i strategii poboru opłat, Wydział Rozwoju i Strategii, BKSPO

  Numer sprawy: BKSPO.110.36.2018.1422

  Czytaj więcej...O Referendarz ds. rozwoju i strategii poboru opłat, Wydział Rozwoju i Strategii, BKSPO

 • Data zamieszczenia: 15-11-2018

  Starszy specjalista ds. zamówień publicznych, Biuro Dyrektora Generalnego

  Numer sprawy: BDG.110.271.2018.1369

  Czytaj więcej...O Starszy specjalista ds. zamówień publicznych, Biuro Dyrektora Generalnego

 • Data zamieszczenia: 15-11-2018

  Specjalista ds. inwestycji i remontów, Biuro Dyrektora Generalnego

  Numer sprawy: BDG.110.295.2018.1369

  Czytaj więcej...O Specjalista ds. inwestycji i remontów, Biuro Dyrektora Generalnego

 • Data zamieszczenia: 15-11-2018

  Podreferendarz ds. kancelaryjnych, Biuro Dyrektora Generalnego

  Numer sprawy: BDG.110.284.2018.1369

  Czytaj więcej...O Podreferendarz ds. kancelaryjnych, Biuro Dyrektora Generalnego

 • Data zamieszczenia: 15-11-2018

  Specjalista ds. gospodarczo-zaopatrzeniowych, Biuro Dyrektora Generalnego

  Numer sprawy: BDG.110.283.2018.1369

  Czytaj więcej...O Specjalista ds. gospodarczo-zaopatrzeniowych, Biuro Dyrektora Generalnego

 • Data zamieszczenia: 13-11-2018

  Podreferendarz ds. monitorowania i rozwoju systemowego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

  Numer sprawy: BDG.110.248.2018.1369

  Czytaj więcej...O Podreferendarz ds. monitorowania i rozwoju systemowego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

 • Data zamieszczenia: 08-11-2018

  Referendarz ds. zarządzania infrastrukturą, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

  Numer sprawy: BDG.110.254.2018.1259

  Czytaj więcej...O Referendarz ds. zarządzania infrastrukturą, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

 • Data zamieszczenia: 08-11-2018

  Główny specjalista ds. zarządzania infrastrukturą, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

  Numer sprawy: BDG.110.253.2018.1259

  Czytaj więcej...O Główny specjalista ds. zarządzania infrastrukturą, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

 • Data zamieszczenia: 07-11-2018

  Starszy specjalista ds. dochodów, Biuro Finansowe

  Numer sprawy: BDG.110.238.2018.1259

  Czytaj więcej...O Starszy specjalista ds. dochodów, Biuro Finansowe

 • Data zamieszczenia: 31-10-2018

  Podreferendarz ds. instalacji i utrzymania urządzeń rejestrujących, Sekcja Kontroli Drogowej, Delegatura Południowo - Wschodnia

  Numer sprawy: BDG.110.243.2018.1369

  Czytaj więcej...O Podreferendarz ds. instalacji i utrzymania urządzeń rejestrujących, Sekcja Kontroli Drogowej, Delegatura Południowo - Wschodnia