Wyniki rekrutacji

 • Data zamieszczenia: 17-01-2019

  Główny księgowy, Biuro Finansowe

  Numer sprawy: BDG.110.313.2018.1259

  Czytaj więcej...O Główny księgowy, Biuro Finansowe

 • Data zamieszczenia: 17-01-2019

  Młodszy inspektor ruchu drogowego, Delegatura Północna

  Numer sprawy: BDG.110.249.2018.1369

  Czytaj więcej...O Młodszy inspektor ruchu drogowego, Delegatura Północna

 • Data zamieszczenia: 16-01-2019

  Główny specjalista ds. budżetu, Biuro Finansowe

  Numer sprawy: BDG.110.323.2018.1369

  Czytaj więcej...O Główny specjalista ds. budżetu, Biuro Finansowe

 • Data zamieszczenia: 15-01-2019

  Starszy specjalista ds. Administracji Sieci, Biuro Informatyki i Łączności

  Numer sprawy: BDG.110.307.2018.1134

  Czytaj więcej...O Starszy specjalista ds. Administracji Sieci, Biuro Informatyki i Łączności

 • Data zamieszczenia: 15-01-2019

  Referendarz ds. obsługi sekretarsko-biurowej, Biuro Informatyki i Łączności

  Numer sprawy: BDG.110.328.2018.1134

  Czytaj więcej...O Referendarz ds. obsługi sekretarsko-biurowej, Biuro Informatyki i Łączności

 • Data zamieszczenia: 21-12-2018

  Podreferendarz ds. postępowań, Sekcja Postępowań w Delegaturze Południowo-Zachodniej we Wrocławiu

  Numer sprawy: BDG.110.256.2018.1259.

  Czytaj więcej...O Podreferendarz ds. postępowań, Sekcja Postępowań w Delegaturze Południowo-Zachodniej we Wrocławiu

 • Data zamieszczenia: 21-12-2018

  Podreferendarz ds. czynności niestandardowych, Sekcja Czynności Niestandardowych, Wydział Postępowań I, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

  Numer sprawy: BDG.110.268.2018.1369.

  Czytaj więcej...O Podreferendarz ds. czynności niestandardowych, Sekcja Czynności Niestandardowych, Wydział Postępowań I, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

 • Data zamieszczenia: 21-12-2018

  Podreferendarz ds. postępowań, Sekcja Postępowań w Delegaturze Południowo-Zachodniej we Wrocławiu

  Numer sprawy: BDG.110.240.2018.1134.

  Czytaj więcej...O Podreferendarz ds. postępowań, Sekcja Postępowań w Delegaturze Południowo-Zachodniej we Wrocławiu

 • Data zamieszczenia: 21-12-2018

  Podreferendarz ds. postępowań mandatowych, Sekcja Postępowań Mandatowych, Wydział Postępowań I, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

  Numer sprawy: BDG.110.297.2018.1134.

  Czytaj więcej...O Podreferendarz ds. postępowań mandatowych, Sekcja Postępowań Mandatowych, Wydział Postępowań I, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

 • Data zamieszczenia: 21-12-2018

  Główny Specjalista ds. systemów teleinformatycznych, Wydział Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności

  Numer sprawy: BDG.110.318.2018.1134.

  Czytaj więcej...O Główny Specjalista ds. systemów teleinformatycznych, Wydział Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności