Wyniki rekrutacji

 • Data zamieszczenia: 25-07-2017

  Specjalista ds. obsługi kasowej BFG

  Numer sprawy: BDG.110.63.2017.308.

  Czytaj więcej...O Specjalista ds. obsługi kasowej BFG

 • Data zamieszczenia: 25-07-2017

  Podreferendarz ds. Analizy Naruszeń KREPTD BTM

  Numer sprawy: BDG.110.77.2017.308.

  Czytaj więcej...O Podreferendarz ds. Analizy Naruszeń KREPTD BTM

 • Data zamieszczenia: 24-07-2017

  Podreferendarz ds. Krajowego Punktu Kontaktowego, Sekcja Krajowego Punktu Kontaktowego, Wydział Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego

  Numer sprawy: BDG.110.78.2017.1134.

  Czytaj więcej...O Podreferendarz ds. Krajowego Punktu Kontaktowego, Sekcja Krajowego Punktu Kontaktowego, Wydział Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego

 • Data zamieszczenia: 24-07-2017

  Podreferendarz ds. wydawania zezwoleń, Sekcja Wydawania Zezwoleń, Wydział Zezwoleń w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego

  Numer sprawy: BDG.110.79.2017.1134.

  Czytaj więcej...O Podreferendarz ds. wydawania zezwoleń, Sekcja Wydawania Zezwoleń, Wydział Zezwoleń w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego

 • Data zamieszczenia: 20-07-2017

  starszy specjalista ds. kadr i pragmatyki służby cywilnej, Wydział Spraw Osobowych, Biuro Dyrektora Generalnego

  Numer sprawy: BDG.110.67.2017.0308.

  Czytaj więcej...O starszy specjalista ds. kadr i pragmatyki służby cywilnej, Wydział Spraw Osobowych, Biuro Dyrektora Generalnego

 • Data zamieszczenia: 20-07-2017

  Referendarz ds. kadr i pragmatyki służby cywilnej, Wydział Spraw Osobowych, Biuro Dyrektora Generalnego

  Numer sprawy: BDG.110.66.2017.0308.

  Czytaj więcej...O Referendarz ds. kadr i pragmatyki służby cywilnej, Wydział Spraw Osobowych, Biuro Dyrektora Generalnego

 • Data zamieszczenia: 19-07-2017

  Specjalista Sekcja Współpracy Międzynarodowej i Międzyinstytucjonalnej Biuro Nadzoru Inspekcyjnego

  Numer sprawy: BDG.110.100.2017.308.

  Czytaj więcej...O Specjalista Sekcja Współpracy Międzynarodowej i Międzyinstytucjonalnej Biuro Nadzoru Inspekcyjnego

 • Data zamieszczenia: 19-07-2017

  starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej w Wydziale Współpracy Międzynarodowej Gabinetu Głównego Inspektora

  Numer sprawy: BDG.110.60.2017.0308.

  Czytaj więcej...O starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej w Wydziale Współpracy Międzynarodowej Gabinetu Głównego Inspektora

 • Data zamieszczenia: 19-07-2017

  Specjalista ds. systemów teleinformatycznych w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze Informatyki i Łączności

  Numer sprawy: BDG.110.74.2017.1134.

  Czytaj więcej...O Specjalista ds. systemów teleinformatycznych w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze Informatyki i Łączności

 • Data zamieszczenia: 14-07-2017

  Podreferendarz ds. postępowań KREPT.

  Numer sprawy: BDG.110.76.2017.1134

  Czytaj więcej...O Podreferendarz ds. postępowań KREPT.