Wyniki rekrutacji

 • Data zamieszczenia: 16-11-2017

  Kierownik sekcji ds. Postępowań w sprawach dobrej reputacji, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego.

  Numer sprawy: BDG.110.161.2017.1134.

  Czytaj więcej...O Kierownik sekcji ds. Postępowań w sprawach dobrej reputacji, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego.

 • Data zamieszczenia: 09-11-2017

  Referendarz ds. postępowań mandatowych w Sekcji Postępowań Mandatowych, Wieloosobowe Stanowisko ds. Postępowań Mandatowych w Wydziale Postępowań Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

  Numer sprawy: BDG.110.147.2017.1134.

  Czytaj więcej...O Referendarz ds. postępowań mandatowych w Sekcji Postępowań Mandatowych, Wieloosobowe Stanowisko ds. Postępowań Mandatowych w Wydziale Postępowań Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

 • Data zamieszczenia: 08-11-2017

  Referendarz DS. ROZLICZEŃ MANDATÓW KARNYCH, Biuro Finansowo-Gospodarcze

  Numer sprawy: BDG.110.157.2017.1134.

  Czytaj więcej...O Referendarz DS. ROZLICZEŃ MANDATÓW KARNYCH, Biuro Finansowo-Gospodarcze

 • Data zamieszczenia: 08-11-2017

  Referendarz ds. postępowań w sprawach o wykroczenia w Sekcji Czynności Wyjaśniających, Wydział Postępowań, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

  Numer sprawy: BDG.110.148.2017.1134.

  Czytaj więcej...O Referendarz ds. postępowań w sprawach o wykroczenia w Sekcji Czynności Wyjaśniających, Wydział Postępowań, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

 • Data zamieszczenia: 08-11-2017

  Podreferendarz ds. wydawania uprawnień, Sekcja Licencji i Świadectw Kierowcy, Wydział Uprawnień w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego

  Numer sprawy: BDG.110.109.2017.1254.

  Czytaj więcej...O Podreferendarz ds. wydawania uprawnień, Sekcja Licencji i Świadectw Kierowcy, Wydział Uprawnień w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego

 • Data zamieszczenia: 07-11-2017

  Specjalista w Sekcji Współpracy Międzynarodowej i Międzyinstytucjonalnej w Biurze Nadzoru Inspekcyjnego

  Numer sprawy: BDG.110.155.2017.1254.

  Czytaj więcej...O Specjalista w Sekcji Współpracy Międzynarodowej i Międzyinstytucjonalnej w Biurze Nadzoru Inspekcyjnego

 • Data zamieszczenia: 07-11-2017

  Podreferendarz ds. Krajowego Punktu Kontaktowego, Sekcja Krajowego Punktu Kontaktowego, Wydział Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego

  Numer sprawy: BDG.110.159.2017.1134.

  Czytaj więcej...O Podreferendarz ds. Krajowego Punktu Kontaktowego, Sekcja Krajowego Punktu Kontaktowego, Wydział Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego

 • Data zamieszczenia: 06-11-2017

  Podreferendarz ds. czynności administracyjnych, Biuro Prawne.

  Numer sprawy: BDG.110.150.2017.308.

  Czytaj więcej...O Podreferendarz ds. czynności administracyjnych, Biuro Prawne.

 • Data zamieszczenia: 02-11-2017

  Kierownik Sekcji ds. Rekrutacji i Selekcji, Biuro Dyrektora Generalnego

  Numer sprawy: BDG.110.133.2017.1254.

  Czytaj więcej...O Kierownik Sekcji ds. Rekrutacji i Selekcji, Biuro Dyrektora Generalnego

 • Data zamieszczenia: 31-10-2017

  Główny specjalista ds. planowania budżetu i analiz, Biuro Finansowo-Gospodarcze

  Numer sprawy: BDG.110.152.2017.1134.

  Czytaj więcej...O Główny specjalista ds. planowania budżetu i analiz, Biuro Finansowo-Gospodarcze