Podstawy prawne działania

Główny Inspektor Transportu Drogowego jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi właściwemu do spraw transportu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907).

Główny Inspektor kieruje Inspekcją przy pomocy podległego mu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Organizację Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów, Zarządzeniem Nr 92 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Typ pliku Rozmiar
Zarzadzenie-Nr-92-Prezesa-Rady-Ministrow-z-dnia-26-pazdziernika-2012-r.-w-sprawie-nadania-statutu-Glownemu-Inspektoratowi-Transportu-Drogowego.pdf PDF 708.9 KB
Zarządzenie GI nr 12 - Regulamin organizacyjny GITD.pdf PDF 605.1 KB
Zarządzenie nr 22 z dn. 8.07.2016 r. Głównego Inspektora Transportu Drogowego - zmiana Regulaminu organizacyjnego.pdf PDF 485.2 KB
Zmiana regulaminu organizacyjnego 7.10.2016 r..pdf PDF 431.8 KB
Zmiana Regulaminu organizacyjnego GITD 20.12.2016 r..pdf PDF 481.9 KB
Zmiana Regulaminu organizacyjnego GITD 26.01.2017 r..pdf PDF 458.7 KB
Zmiana Regulaminu organizacyjnego z 28.04.2017 r..pdf PDF 571.7 KB
Zmiana Regulaminu organizacyjnego GITD 31.05.2017 r.pdf PDF 358.1 KB
Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów dnia 31 stycznia 2018 r. - zmiana statutu GITD.pdf PDF 234.0 KB
Zarządzenie GI nr 3_2018 - Regulamin organizacyjny.pdf PDF 660.8 KB
Zmiana regulaminu organizacyjnego GITD z dnia 6 kwietnia 2018 r..pdf PDF 592.5 KB
Zmiana regulaminu organizacyjnego GITD z dnia 24 maja 2018 r..pdf PDF 501.5 KB
Zmiana regulaminu organizacyjnego GITD z dnia 29 czerwca 2018 r.pdf PDF 256.4 KB
Zmiana Regulaminu organizacyjnego GITD z dnia 25 lipca 2018 r.pdf PDF 524.8 KB
Zmiana regulaminu organizacyjnego GITD z dnia 28 wrzesnia 2018 r.pdf PDF 565.3 KB

Informacja o publikacji

  • Opublikowano przez: Maciej Bilski (Squiz) - 02/07/2014 15:26
  • Ostatnia aktualizacja:

Rejestr zmian

  • Dodanie pliku Aleksandra Kobylska - 2016-10-09 18:58:10
  • Usunięcie pliku Aleksandra Kobylska - 2016-04-05 14:02:02
  • Dodanie pliku Aleksandra Kobylska - 2016-04-05 13:57:57
  • Usunięcie pliku Aleksandra Kobylska - 2016-04-05 13:57:32
  • Dodanie pliku Aleksandra Kobylska - 2016-04-04 13:46:42
  • Dodanie pliku Aleksandra Kobylska - 2016-03-21 08:12:05
  • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2014-09-03 10:21:46