Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1

W odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w dniu 13 lipca 2017 r. o godz. 10.00 w Sali nr 4.22 w siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przy Alejach Jerozolimskich 94 w Warszawie odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego".

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w prezentacji prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w prezentacji pod adresem email: kpk.kreptd.btm@gitd.gov.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2017 r. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, nazwę instytucji, którą Państwo reprezentują. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona (30 miejsc). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Typ pliku Rozmiar
Protokół z publicznej prezentacji projektu pn. „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego" planowanego do realizacji w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) - E-administracja i otwarty rząd, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. PDF 123.3 KB
Lista obecności PDF 210.3 KB
Prezentacja MS PowerPoint 904.3 KB

Informacja o publikacji

 • Opublikowano przez: Aleksandra Kobylska - 26/06/2017 08:58
 • Ostatnia aktualizacja:

Rejestr zmian

 • Dodanie pliku Aleksandra Kobylska - 2017-08-07 13:28:04
 • Dodanie pliku Aleksandra Kobylska - 2017-08-07 13:11:52
 • Dodanie pliku Aleksandra Kobylska - 2017-08-07 13:11:26
 • Dodanie pliku Aleksandra Kobylska - 2017-08-07 13:11:15
 • Dodanie pliku Aleksandra Kobylska - 2017-08-07 13:11:05
 • Dodanie pliku Aleksandra Kobylska - 2017-08-07 13:11:01
 • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2017-06-26 09:01:58
 • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2017-06-26 08:58:10
 • Utworzenie artykułu Aleksandra Kobylska - 2017-06-26 08:57:50