Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa

Główny Inspektor Transportu Drogowego na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.) informuje, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. wydano 2 (słownie: dwie) decyzje administracyjne o umorzeniu niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Łączna kwota umorzenia: 1 569,81 zł (słownie: tysiąc pięćset sześćdziesiąt dziewięć, 81/100) złotych.

Informacja o publikacji

  • Opublikowano przez: Adam Polej - 20/07/2018 14:01
  • Ostatnia aktualizacja:

Rejestr zmian

  • Aktualizacja artykułu Adam Polej - 2018-07-20 14:01:25
  • Aktualizacja artykułu Adam Polej - 2018-07-20 14:00:38
  • Utworzenie artykułu Adam Polej - 2018-07-20 14:00:00