Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa

Główny Inspektor Transportu Drogowego na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) informuje, że w okresie od dnia 1 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wydano 4 (słownie: cztery) decyzje administracyjne o umorzeniu niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota umorzenia: 13.854,20 (słownie: trzynaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery, 20/100) złotych.

Informacja o publikacji

  • Opublikowano przez: Aleksandra Kobylska - 23/01/2018 15:54
  • Ostatnia aktualizacja:

Rejestr zmian

  • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2018-01-23 15:54:38
  • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2018-01-23 15:54:21
  • Utworzenie artykułu Aleksandra Kobylska - 2018-01-23 15:53:58