Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa

Główny Inspektor Transportu Drogowego na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) informuje, że w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 września 2017 r. wydano 4 (słownie: cztery) decyzje administracyjne o umorzeniu niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota umorzenia: 1.100,00 (słownie: jeden tysiąc sto) złotych.

Informacja o publikacji

  • Opublikowano przez: Aleksandra Kobylska - 25/10/2017 09:53
  • Ostatnia aktualizacja:

Rejestr zmian

  • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2017-10-25 09:53:26
  • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2017-10-25 09:53:12
  • Utworzenie artykułu Aleksandra Kobylska - 2017-10-25 09:52:51