Ogłoszenia

 • 17-01-2019

  Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa

  Główny Inspektor Transportu Drogowego na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) informuje, że w okresie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wydano 3... Czytaj więcej...O Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa

 • 24-10-2018

  Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa

  Główny Inspektor Transportu Drogowego na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) informuje, że w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. wydano 1... Czytaj więcej...O Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa

 • 20-07-2018

  Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa

  Główny Inspektor Transportu Drogowego na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.) informuje, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. wydano 2 (słownie: dwie) decyzje... Czytaj więcej...O Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa

 • 19-04-2018

  Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa

  Główny Inspektor Transportu Drogowego na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.) informuje, że w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r. wydano 4 (słownie: cztery) decyzje... Czytaj więcej...O Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa

 • 23-01-2018

  Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa

  Główny Inspektor Transportu Drogowego na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) informuje, że w okresie od dnia 1 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wydano 4 (słownie: cztery) decyzje... Czytaj więcej...O Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa

 • 25-10-2017

  Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa

  Główny Inspektor Transportu Drogowego na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) informuje, że w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 września 2017 r. wydano 4 (słownie: cztery)... Czytaj więcej...O Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa

 • 26-06-2017

  Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1

  W odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w dniu 13 lipca 2017 r. o godz. 10.00 w Sali nr 4.22 w siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przy Alejach Jerozolimskich 94... Czytaj więcej...O Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1