Ogłoszenia

  • 25-10-2017

    Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa

    Główny Inspektor Transportu Drogowego na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) informuje, że w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 września 2017 r. wydano 4 (słownie: cztery)... Czytaj więcej...O Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa

  • 26-06-2017

    Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1

    W odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w dniu 13 lipca 2017 r. o godz. 10.00 w Sali nr 4.22 w siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przy Alejach Jerozolimskich 94... Czytaj więcej...O Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1