Windykacja

SPOSÓB ZAPŁATY

Płatności za mandat karny kredytowany należy dokonywać na oryginalnym formularzu, druku mandatu karnego kredytowanego (odcinki A i B) w banku, na poczcie lub z wykorzystaniem bankowości elektronicznej.

Każdorazowo w tytule przelewu należy podać serię i numer mandatu, numer PESEL, imię i nazwisko oraz adres ukaranegozgodny z podanym na odcinku mandatowym.

Uwaga:

 • każdy mandat karny kredytowany ma przypisany indywidualny numer rachunku bankowego, więc w przypadku płatności za więcej niż jeden mandat każda wpłata powinna być dokonana na numer rachunku bankowego znajdujący się na odcinku A i B mandatu karnego,
 • w przypadku płatności z konta bankowego współmałżonków bądź konta firmowego należy wskazać w tytule przelewu imię i nazwisko oraz adres osoby, na którą został wystawiony mandat oraz serię i numer mandatu,
 • w przypadku dokonania płatności ratalnej w tytule przelewu należy podać dane wskazane w decyzji ratalnej.

WINDYKACJA

Uwaga:

Oświadczenie woli kierowane do właściciela pojazdu nie jest mandatem i na jego podstawie nie uiszcza się opłaty z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego. Po otrzymaniu druku mandatu karnego, na którym znajduje się numer rachunku bankowego osoba ukarana mandatem karnym kredytowanym obowiązana jest uiścić grzywnę w terminie 7 dni od daty jego przyjęcia.

W przypadku nieuiszczenia grzywny w ustawowym terminie Główny Inspektor Transportu Drogowego, jako wierzyciel należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego wysyła do zobowiązanego upomnienie, a następnie wystawia tytuł wykonawczy i przekazuje go do właściwego miejscowo urzędu skarbowego celem wszczęcia egzekucji administracyjnej.

W przypadku otrzymania z urzędu skarbowego pisma zawiadamiającego o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym w związku z nieuiszczeniem grzywny płatności należy dokonywać na wskazane w piśmie konto bankowe, tj. konto bankowe urzędu skarbowego i w podanej w piśmie wysokości. W takiej sytuacji nie należy dokonywać płatności na konto bankowe Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wskazane na mandacie karnym.

KONTAKT

Informacji dotyczących windykacji należności z tytułu mandatów karnych udziela:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Wydział Windykacji

w Biurze Finansowym

Al. Jerozolimskie 94

00-807 Warszawa

tel.: +48 22 220 45 23

+48 22 220 45 26

fax. +48 22 220 46 97

Godziny pracy:pn. – pt. 8 15 - 1615

Zgodnie z treścią art. 14a Kodeksu Postępowania Administracyjnego organy administracji publicznej umożliwiają stronom ocenę działania urzędów kierowanych przez te organy, w tym pracowników tych urzędów.
Powyższy przepis został wprowadzony ustawą z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018, poz. 650) i obowiązuje od 30 kwietnia 2018 r.

Informacja o publikacji

 • Opublikowano przez: GITD - 18/06/2014 15:48
 • Ostatnia aktualizacja:

Rejestr zmian

 • Aktualizacja artykułu Adam Polej - 2018-09-21 16:23:41
 • Aktualizacja artykułu Adam Polej - 2018-09-21 16:19:30
 • Aktualizacja artykułu Adam Polej - 2018-06-27 10:10:25
 • Aktualizacja artykułu Adam Polej - 2018-05-24 15:38:02
 • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2017-04-28 12:06:46
 • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2015-07-08 14:28:15