Kierownictwo, osoby sprawujące funkcje

Alvin Gajadhur

Alvin Gajadhur - p.o. Główny Inspektor Transportu Drogowego

Alvin Gajadhur jest doktorem nauk chemicznych, absolwentem Politechniki Warszawskiej: Wydziału Chemicznego  - kierunek Technologia Chemiczna oraz Wydziału Inżynierii Produkcji - kierunek Zarządzanie i Marketing. Jest urzędnikiem państwowym. Od 2002 r. pełnił funkcję rzecznika prasowego Inspekcji Transportu Drogowego. Od wielu lat prowadzi również wykłady na wyższych uczelniach.

  Michał Pierzchała - p.o. Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego
 • Cezary Jurkowski - Dyrektor Generalny
 • Urszula Nowinowska - Dyrektor Gabinetu Głównego   Inspektora
 • Marcin Flieger - Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
 • Michał Rzemieniewski - Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego
 • Renata Rychter - Dyrektor Biura Prawnego
 • Jerzy Suberlak - kierujący pracami Biura ds. Elektronicznego Poboru Opłat
 • Piotr Zakrzewski - Dyrektor Biura ds. Transportu Międzynarodowego
 • Grażyna Mieszczak - Dyrektor Biura Informatyki i Łączności
 • Małgorzata Wojtal - Białaszewska - Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego
 • Wacław Czarnota - Dyrektor Biura Finansowo-Gospodarczego

Informacja o publikacji

 • Opublikowano przez: Aleksandra Kobylska - 29/08/2016 16:01
 • Ostatnia aktualizacja:

Rejestr zmian

 • Aktualizacja artykułu Adam Polej - 2018-09-28 10:03:46
 • Aktualizacja artykułu Adam Polej - 2018-09-06 10:13:45
 • Aktualizacja artykułu Agnieszka Mąkosa - 2018-08-02 10:54:37
 • Aktualizacja artykułu Adam Polej - 2018-06-27 16:25:51
 • Aktualizacja artykułu Adam Polej - 2018-06-26 08:42:45
 • Aktualizacja artykułu Adam Polej - 2018-05-08 16:26:50
 • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2018-04-05 10:22:53
 • Aktualizacja artykułu Adam Polej - 2018-04-05 10:15:04
 • Aktualizacja artykułu Adam Polej - 2018-04-05 10:14:09
 • Aktualizacja artykułu Adam Polej - 2018-04-03 08:23:12