Kierownictwo, osoby sprawujące funkcje

Alvin Gajadhur

Alvin Gajadhur - p.o. Główny Inspektor Transportu Drogowego

Alvin Gajadhur jest doktorem nauk chemicznych, absolwentem Politechniki Warszawskiej: Wydziału Chemicznego  - kierunek Technologia Chemiczna oraz Wydziału Inżynierii Produkcji - kierunek Zarządzanie i Marketing. Jest urzędnikiem państwowym. Od 2002 r. pełnił funkcję rzecznika prasowego Inspekcji Transportu Drogowego. Od wielu lat prowadzi również wykłady na wyższych uczelniach.

  Michał Pierzchała - p.o. Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego
 • Cezary Jurkowski - Dyrektor Generalny
 • Urszula Nowinowska - Dyrektor Gabinetu Głównego   Inspektora
 • Marcin Flieger - Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
 • Michał Rzemieniewski - Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego
 • Renata Rychter - Dyrektor Biura Prawnego
 • Jerzy Suberlak - kierujący pracami Biura ds. Elektronicznego Poboru Opłat
 • Piotr Zakrzewski - Dyrektor Biura ds. Transportu Międzynarodowego
 • Grażyna Mieszczak - Dyrektor Biura Informatyki i Łączności
 • Małgorzata Wojtal - Białaszewska - Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego
 • Wacław Czarnota - Dyrektor Biura Finansowo-Gospodarczego
Typ pliku Rozmiar
Łukasz Bryła Obraz 3.2 MB

Informacja o publikacji

 • Opublikowano przez: Aleksandra Kobylska - 29/08/2016 16:01
 • Ostatnia aktualizacja:

Rejestr zmian

 • Aktualizacja artykułu Adam Polej - 2018-12-17 11:18:51
 • Aktualizacja artykułu Adam Polej - 2018-12-03 16:06:43
 • Aktualizacja artykułu Adam Polej - 2018-12-03 09:56:39
 • Dodanie pliku Adam Polej - 2018-12-03 09:52:42
 • Dodanie pliku Adam Polej - 2018-12-03 09:52:26
 • Aktualizacja artykułu Adam Polej - 2018-12-01 11:38:22
 • Aktualizacja artykułu Adam Polej - 2018-12-01 11:37:00
 • Aktualizacja artykułu Adam Polej - 2018-12-01 11:35:34
 • Dodanie pliku Adam Polej - 2018-12-01 11:29:33
 • Aktualizacja artykułu Adam Polej - 2018-12-01 10:48:28