Kierownictwo, osoby sprawujące funkcje

Alvin Gajadhur

Alvin Gajadhur - Główny Inspektor Transportu Drogowego

Doktor nauk chemicznych, absolwent technologii chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej oraz zarządzania i marketingu na Wydziale Inżynierii Produkcji PW. Jest urzędnikiem państwowym. Ukończył pierwszą edycję szkolenia dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego. Od 2002 r. pełnił funkcję rzecznika prasowego Inspekcji Transportu Drogowego. Od 6 stycznia 2016 r. pełnił obowiązki Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Z dniem 7 kwietnia 2017 r. powołany przez Prezes Rady Ministrów Beatę Szydło na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka na Głównego Inspektora Transportu Drogowego.  Od wielu lat prowadzi również wykłady na wyższych uczelniach.

Łukasz Bryła 

Łukasz Bryła - Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie Unii Europejskiej i Administracji Publicznej w Unii Europejskiej. Rozpoczął pracę w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego w 2008 roku, w latach: 2010-2014 zajmował stanowisko Naczelnika Wydziału Postępowań Sądowych Biura Prawnego, a od sierpnia 2014 r. zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Prawnego. Posiada uprawnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych od 2009 r.

Anita Oleksiak 

Anita Oleksiak - p.o. Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Posiada tytuł magistra inżyniera budownictwa z doświadczeniem w budownictwie infrastrukturalnym i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej. Przez okres 1,5 roku pełniła funkcję dyrektora departamentu architektury, budownictwa i geodezji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, następnie dyrektora departamentu orzecznictwa administracji architektoniczno - budowlanej w GUNB. Od sierpnia 2017 r. do lutego 2018 r., pełniła obowiązki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Pracę w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego rozpoczęła w lutym 2018 r. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Krajowego Systemu Poboru Opłat (BKSPO).

 • Renata Rychter - Dyrektor Generalny
 • Urszula Nowinowska - Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora
 • Roman Winiarz - Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
 • Hubert Jednorowski - Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego
 • Agnieszka Brejnak - Dyrektor Biura Prawnego
 • Cezary Jurkowski - Dyrektor Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej
 • Małgorzata Wojtal-Białaszewska - Dyrektor Biura ds. Transportu Międzynarodowego
 • Grażyna Mieszczak - Dyrektor Biura Informatyki i Łączności
 • Mirosław Kamiński - Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego
 • Anna Szczerbiak - Dyrektor Biura Finansowego
 • Tomasz Prarat - Dyrektor Biura Krajowego Systemu Poboru Opłat
 • Marcin Gałuszko - Dyrektor Biura Informacji i Promocji
Typ pliku Rozmiar
Łukasz Bryła Obraz 3.2 MB
Anita Oleksiak Obraz 3.3 MB

Informacja o publikacji

 • Opublikowano przez: Aleksandra Kobylska - 29/08/2016 16:01
 • Ostatnia aktualizacja:

Rejestr zmian

 • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2017-01-12 15:40:57
 • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2017-01-11 15:18:48
 • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2016-10-03 16:24:21
 • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2016-08-29 16:01:18
 • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2016-08-29 16:01:06
 • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2016-08-29 09:35:30
 • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2016-08-11 11:37:35
 • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2016-08-01 13:14:49
 • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2016-07-15 15:38:12
 • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2016-04-22 13:04:10