Kierownictwo, osoby sprawujące funkcje

Alvin Gajadhur

Alvin Gajadhur - Główny Inspektor Transportu Drogowego

Doktor nauk chemicznych, absolwent technologii chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej oraz zarządzania i marketingu na Wydziale Inżynierii Produkcji PW. Jest urzędnikiem państwowym. Ukończył pierwszą edycję szkolenia dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego. Od 2002 r. pełnił funkcję rzecznika prasowego Inspekcji Transportu Drogowego. Od 6 stycznia 2016 r. pełnił obowiązki Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Z dniem 7 kwietnia 2017 r. powołany przez Prezes Rady Ministrów Beatę Szydło na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka na Głównego Inspektora Transportu Drogowego.  Od wielu lat prowadzi również wykłady na wyższych uczelniach.

Łukasz Bryła - Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie Unii Europejskiej i Administracji Publicznej w Unii Europejskiej. Rozpoczął pracę w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego w 2008 roku, w latach: 2010-2014 zajmował stanowisko Naczelnika Wydziału Postępowań Sądowych Biura Prawnego, a od sierpnia 2014 r. zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Prawnego. Posiada uprawnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych od 2009 r.

 • Renata Rychter - Dyrektor Generalny
 • Urszula Nowinowska - Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora
 • Marek Konkolewski - Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
 • Hubert Jednorowski - Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego
 • Agnieszka Brejnak - Dyrektor Biura Prawnego
 • Cezary Jurkowski - Dyrektor Biura Elektronicznego Poboru Opłat
 • Olga Tworek - Dyrektor Biura ds. Transportu Międzynarodowego
 • Dariusz Pater - Dyrektor Biura Informatyki i Łączności
 • Mirosław Kamiński - Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego
 • Anna Szczerbiak - Dyrektor Biura Finansowo-Gospodarczego

Informacja o publikacji

 • Opublikowano przez: Aleksandra Kobylska - 29/08/2016 16:01
 • Ostatnia aktualizacja:

Rejestr zmian

 • Aktualizacja artykułu Adam Polej - 2017-12-27 08:43:45
 • Aktualizacja artykułu Adam Polej - 2017-10-02 11:23:14
 • Aktualizacja artykułu Adam Polej - 2017-09-19 10:03:28
 • Aktualizacja artykułu Adam Polej - 2017-09-19 10:02:21
 • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2017-08-01 14:27:10
 • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2017-05-25 09:48:52
 • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2017-05-23 16:22:15
 • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2017-05-23 16:20:21
 • Aktualizacja artykułu Adam Polej - 2017-04-10 16:38:29
 • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2017-04-07 08:49:10