dziennik urzedowy

Pozycja Tytuł Data publikacji Plik
1 zarządzenie nr 1/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych 2018-02-02 PDF
2 zarządzenie nr 2/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2018 roku 2018-02-06 PDF
3 zarządzenie nr 3/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2018-02-06 PDF
4 zarządzenie nr 4/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2018-02-07 PDF
5 zarządzenie nr 5/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu koordynującego proces przystosowania Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego do wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 2018-03-15 PDF
6 zarządzenie nr 6/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2018-03-23 PDF

Roczniki:

Informacja o publikacji

 • Opublikowano przez: Aneta Oleksińska - 29/10/2015 14:57
 • Ostatnia aktualizacja:

Rejestr zmian

 • Dodanie pliku Anna Polska-Gnesotto - 2017-02-03 11:10:07
 • Dodanie pliku Anna Polska-Gnesotto - 2017-01-27 12:31:41
 • Dodanie pliku Sławomir Zaniewski - 2017-01-26 11:44:41
 • Dodanie pliku Sławomir Zaniewski - 2017-01-17 13:41:59
 • Dodanie pliku Sławomir Zaniewski - 2017-01-17 10:30:10
 • Dodanie pliku Sławomir Zaniewski - 2017-01-05 13:52:04
 • Aktualizacja artykułu Root User - 2017-01-01 00:45:02
 • Dodanie pliku Sławomir Zaniewski - 2016-12-30 15:11:39
 • Dodanie pliku Sławomir Zaniewski - 2016-12-28 14:07:12
 • Dodanie pliku Sławomir Zaniewski - 2016-12-23 13:08:35