dziennik urzedowy

Pozycja Tytuł Data publikacji Plik
1 zarządzenie nr 1/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2019-01-08 PDF
2 zarządzenie nr 2/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2019-01-23 PDF
3 zarządzenie nr 3/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 14 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Inspektora Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2019-01-15 PDF
4 zarządzenie nr 4/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2019-01-31 PDF
5 zarządzenie nr 5/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad planowania, prowadzenia oraz dokumentowania kontroli przewozów drogowych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego 2019-02-11 PDF
6 zarządzenie nr 6/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania założeń oraz opisu przedmiotu zamówienia dla Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń 2.0 2019-02-15 PDF

Roczniki:

Informacja o publikacji

 • Opublikowano przez: Aneta Oleksińska - 29/10/2015 14:57
 • Ostatnia aktualizacja:

Rejestr zmian

 • Dodanie pliku Aneta Kozarzewska - 2016-06-16 15:26:41
 • Dodanie pliku Aneta Kozarzewska - 2016-06-13 16:50:07
 • Dodanie pliku Aneta Kozarzewska - 2016-05-23 12:25:48
 • Aktualizacja artykułu Jarosław Skonieczny - 2016-05-18 13:03:00
 • Dodanie pliku Aneta Kozarzewska - 2016-05-09 16:02:55
 • Dodanie pliku Aneta Kozarzewska - 2016-05-05 10:22:53
 • Usunięcie pliku Aneta Kozarzewska - 2016-05-05 10:13:45
 • Dodanie pliku Aneta Kozarzewska - 2016-05-04 16:23:56
 • Dodanie pliku Sławomir Zaniewski - 2016-04-28 11:29:39
 • Dodanie pliku Sławomir Zaniewski - 2016-04-25 16:44:50