dziennik urzedowy

Pozycja Tytuł Data publikacji Plik
1 zarządzenie nr 1/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych 2018-02-02 PDF
2 zarządzenie nr 2/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2018 roku 2018-02-06 PDF
3 zarządzenie nr 3/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2018-02-06 PDF
4 zarządzenie nr 4/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2018-02-07 PDF
5 zarządzenie nr 5/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu koordynującego proces przystosowania Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego do wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 2018-03-15 PDF
6 zarządzenie nr 6/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2018-03-23 PDF

Roczniki:

Informacja o publikacji

 • Opublikowano przez: Aneta Oleksińska - 29/10/2015 14:57
 • Ostatnia aktualizacja:

Rejestr zmian

 • Dodanie pliku Aneta Oleksińska - 2015-12-15 15:17:11
 • Dodanie pliku Aneta Oleksińska - 2015-12-04 14:03:59
 • Usunięcie pliku Aneta Oleksińska - 2015-12-04 13:58:43
 • Dodanie pliku Aneta Oleksińska - 2015-12-04 13:53:39
 • Dodanie pliku Aneta Kozarzewska - 2015-11-30 14:16:55
 • Dodanie pliku Aneta Oleksińska - 2015-11-17 11:53:42
 • Dodanie pliku Sławomir Zaniewski - 2015-11-05 13:07:55
 • Dodanie pliku Aneta Oleksińska - 2015-10-30 07:36:40
 • Usunięcie pliku Aneta Oleksińska - 2015-10-30 07:34:05
 • Dodanie pliku Aneta Oleksińska - 2015-10-29 15:00:20