dziennik urzedowy

Pozycja Tytuł Data publikacji Plik
1 zarządzenie nr 1/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych 2018-02-02 PDF
2 zarządzenie nr 2/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2018 roku 2018-02-06 PDF
3 zarządzenie nr 3/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2018-02-06 PDF
4 zarządzenie nr 4/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2018-02-07 PDF
5 zarządzenie nr 5/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu koordynującego proces przystosowania Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego do wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 2018-03-15 PDF
6 zarządzenie nr 6/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2018-03-23 PDF

Roczniki:

Informacja o publikacji

 • Opublikowano przez: Aneta Oleksińska - 29/10/2015 14:57
 • Ostatnia aktualizacja:

Rejestr zmian

 • Dodanie pliku Aneta Kozarzewska - 2016-08-05 14:49:37
 • Dodanie pliku Sławomir Zaniewski - 2016-07-08 15:32:47
 • Dodanie pliku Aneta Kozarzewska - 2016-06-16 15:26:41
 • Dodanie pliku Aneta Kozarzewska - 2016-06-13 16:50:07
 • Dodanie pliku Aneta Kozarzewska - 2016-05-23 12:25:48
 • Aktualizacja artykułu Jarosław Skonieczny - 2016-05-18 13:03:00
 • Dodanie pliku Aneta Kozarzewska - 2016-05-09 16:02:55
 • Dodanie pliku Aneta Kozarzewska - 2016-05-05 10:22:53
 • Usunięcie pliku Aneta Kozarzewska - 2016-05-05 10:13:45
 • Dodanie pliku Aneta Kozarzewska - 2016-05-04 16:23:56