Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2018-01-22 09:57:46 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Przeniesienie stacjonarnych urządzeń rejestrujących
2018-01-19 10:53:34 Katarzyna Sanojca Usunięcie artykułu Podreferendarz ds. Administracji Systemów, Sekcja Administracji Systemów, Wydział Infrastruktury Teleinformatycznej i Wsparcia Użytkowników, Biuro Informatyki i Łączności
2018-01-19 10:31:57 Karolina Gawkowska Usunięcie artykułu STARSZY SPECJALISTA ds. koordynacji funkcjonowania Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego Sekcja Nieruchomości, Wydział Gospodarczy, Biuro Dyrektora Generalnego.
2018-01-18 15:38:47 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Rozwój i utrzymanie systemu teleinformatycznego iSEPO
2018-01-18 15:38:33 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Rozwój i utrzymanie systemu teleinformatycznego iSEPO
2018-01-18 15:38:14 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Rozwój i utrzymanie systemu teleinformatycznego iSEPO
2018-01-18 15:37:48 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Rozwój i utrzymanie systemu teleinformatycznego iSEPO
2018-01-18 15:36:57 Elżbieta Grumińska Usunięcie pliku Rozwój i utrzymanie systemu teleinformatycznego iSEPO
2018-01-18 15:35:49 Elżbieta Grumińska Usunięcie pliku Rozwój i utrzymanie systemu teleinformatycznego iSEPO
2018-01-18 15:34:43 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Rozwój i utrzymanie systemu teleinformatycznego iSEPO
2018-01-18 15:29:46 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Rozwój i utrzymanie systemu teleinformatycznego iSEPO
2018-01-18 11:13:27 Milena Wielądek Dodanie pliku Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych
2018-01-18 11:12:52 Milena Wielądek Dodanie pliku Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych
2018-01-18 09:08:24 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Rozwój i utrzymanie systemu teleinformatycznego iSEPO
2018-01-18 09:08:02 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Rozwój i utrzymanie systemu teleinformatycznego iSEPO
2018-01-18 08:56:34 Aleksandra Kobylska Aktualizacja artykułu Kontakt do komórek organizacyjnych GITD
2018-01-18 08:53:25 Aleksandra Kobylska Aktualizacja artykułu Kontakt do komórek organizacyjnych GITD
2018-01-18 08:50:14 Aleksandra Kobylska Aktualizacja artykułu Kierownictwo, osoby sprawujące funkcje
2018-01-18 08:50:01 Aleksandra Kobylska Aktualizacja artykułu Kierownictwo, osoby sprawujące funkcje
2018-01-18 08:25:19 Adam Polej Aktualizacja artykułu Kierownictwo, osoby sprawujące funkcje
2018-01-17 16:15:41 Milena Wielądek Dodanie pliku Utrzymanie i rozwój Sytemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń
2018-01-17 16:15:25 Milena Wielądek Dodanie pliku Utrzymanie i rozwój Sytemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń
2018-01-17 16:14:35 Milena Wielądek Dodanie pliku Utrzymanie i rozwój Sytemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń
2018-01-17 16:13:31 Milena Wielądek Dodanie pliku Utrzymanie i rozwój Sytemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń
2018-01-17 15:17:36 Karolina Gawkowska Dodanie pliku SPECJALISTA do spraw windykacji w Wydziale Windykacji, Biuro Finansowo-Gospodarcze
2018-01-17 15:17:24 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu SPECJALISTA do spraw windykacji w Wydziale Windykacji, Biuro Finansowo-Gospodarcze
2018-01-17 15:09:57 Karolina Gawkowska Dodanie pliku SPECJALISTA do spraw windykacji w Wydziale Windykacji, Biuro Finansowo-Gospodarcze
2018-01-17 15:09:45 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu SPECJALISTA do spraw windykacji w Wydziale Windykacji, Biuro Finansowo-Gospodarcze
2018-01-17 14:59:15 Karolina Gawkowska Dodanie pliku Specjalista ds. rachuby płac Wydział Rachuby Płac Biuro Finansowo-Gospodarcze
2018-01-17 14:59:03 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu Specjalista ds. rachuby płac Wydział Rachuby Płac Biuro Finansowo-Gospodarcze