Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2017-11-21 13:38:57 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Przeniesienie stacjonarnych urządzeń rejestrujących
2017-11-21 13:38:45 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Przeniesienie stacjonarnych urządzeń rejestrujących
2017-11-21 13:38:11 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Przeniesienie stacjonarnych urządzeń rejestrujących
2017-11-21 13:37:38 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Przeniesienie stacjonarnych urządzeń rejestrujących
2017-11-21 13:36:54 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Przeniesienie stacjonarnych urządzeń rejestrujących
2017-11-21 12:13:05 Anna Jurczak Dodanie pliku Dotyczy: procedury wyłonienia Wykonawcy w ramach umowy ramowej na: „Dostawę samochodów osobowych i ciężarowych dla Jednostek Administracji Państwowej”, Nr umowy 2017/9, część 12
2017-11-21 12:12:54 Anna Jurczak Utworzenie artykułu Dotyczy: procedury wyłonienia Wykonawcy w ramach umowy ramowej na: „Dostawę samochodów osobowych i ciężarowych dla Jednostek Administracji Państwowej”, Nr umowy 2017/9, część 12
2017-11-20 16:38:02 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany w ramach kontyngentu wymiany zezwoleń zagranicznych w roku 2018
2017-11-20 16:37:44 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany w ramach kontyngentu wymiany zezwoleń zagranicznych w roku 2018
2017-11-20 14:08:59 Katarzyna Sanojca Usunięcie artykułu Podreferendarz ds. obsługi sekretarsko-biurowej, Sekretariat Biura Dyrektora Generalnego, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-11-20 14:03:57 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Podreferendarz ds. obsługi sekretarsko-biurowej, Sekretariat Biura Dyrektora Generalnego, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-11-20 14:03:46 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. obsługi sekretarsko-biurowej, Sekretariat Biura Dyrektora Generalnego, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-11-20 13:12:11 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Specjalista ds. Koordynacji Wdrożeń i Usług Utrzymania w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności
2017-11-20 13:12:00 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Specjalista ds. Koordynacji Wdrożeń i Usług Utrzymania w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności
2017-11-20 12:57:03 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Specjalista ds. koordynacji wdrożeń i usług utrzymania w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń Biura Informatyki i Łączności
2017-11-20 12:56:52 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Specjalista ds. koordynacji wdrożeń i usług utrzymania w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń Biura Informatyki i Łączności
2017-11-20 11:40:51 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Referendarz ds. Systemów Teleinformatycznych w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności
2017-11-20 11:40:40 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Referendarz ds. Systemów Teleinformatycznych w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności
2017-11-20 11:34:21 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Referendarz ds. systemów teleinformatycznych w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze Informatyki i Łączności
2017-11-20 11:34:10 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Referendarz ds. systemów teleinformatycznych w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze Informatyki i Łączności
2017-11-17 15:47:25 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Podreferendarz ds. Ewidencji Majątku, Wieloosobowe stanowisko ds. Ewidencji Majątku, Wydział Finansowo-Księgowy, Biuro Finansowo-Gospodarcze
2017-11-17 15:47:14 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. Ewidencji Majątku, Wieloosobowe stanowisko ds. Ewidencji Majątku, Wydział Finansowo-Księgowy, Biuro Finansowo-Gospodarcze
2017-11-17 10:50:21 Anna Bartoszek Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2017-11-17 10:40:52 Anna Bartoszek Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2017-11-16 10:45:28 Karolina Gawkowska Dodanie pliku Kierownik sekcji ds. Postępowań w sprawach dobrej reputacji, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego.
2017-11-16 10:45:16 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu Kierownik sekcji ds. Postępowań w sprawach dobrej reputacji, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego.
2017-11-14 15:05:52 Milena Wielądek Dodanie pliku Wsparcie w zakresie świadczenia specjalistycznych usług IT związanych z administracją systemów informatycznych
2017-11-14 15:05:23 Milena Wielądek Dodanie pliku Wsparcie w zakresie świadczenia specjalistycznych usług IT związanych z administracją systemów informatycznych
2017-11-14 14:59:47 Milena Wielądek Utworzenie artykułu Wsparcie w zakresie świadczenia specjalistycznych usług IT związanych z administracją systemów informatycznych
2017-11-14 14:47:14 Sebastian Sanojca Aktualizacja artykułu PODREFERENDARZ ds. wydawania uprawnień Sekcja Licencji i Świadectw Kierowcy, Wydział Uprawnień, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego