Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2018-03-15 16:08:51 Anna Jurczak Dodanie pliku Świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym w obszarze Krajowego Systemu Poboru Opłat
2018-03-15 16:08:20 Anna Jurczak Dodanie pliku Świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym w obszarze Krajowego Systemu Poboru Opłat
2018-03-15 15:41:03 Karolina Gawkowska Dodanie pliku SPECJALISTA ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Samodzielne Stanowisko ds. BHP, Biuro Dyrektora Generalnego
2018-03-15 15:40:51 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu SPECJALISTA ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Samodzielne Stanowisko ds. BHP, Biuro Dyrektora Generalnego
2018-03-15 15:31:37 Beata Mroczek Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2018-03-14 15:53:09 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa informacji, Wydział Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności
2018-03-14 15:52:58 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa informacji, Wydział Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności
2018-03-14 12:14:53 Milena Wielądek Dodanie pliku Dostawa blankietów i papieru do druku dokumentów, do wydawania których upoważniony jest Główny Inspektor Transportu Drogowego
2018-03-14 12:14:30 Milena Wielądek Dodanie pliku Dostawa blankietów i papieru do druku dokumentów, do wydawania których upoważniony jest Główny Inspektor Transportu Drogowego
2018-03-14 09:25:21 Karolina Gawkowska Dodanie pliku Główny specjalista ds. aplikacji WEB.
2018-03-14 09:25:10 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu Główny specjalista ds. aplikacji WEB.
2018-03-13 16:11:05 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Naczelnik Wydziału ds. Zamówień Publicznych, Wydział Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego
2018-03-13 16:10:54 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Naczelnik Wydziału ds. Zamówień Publicznych, Wydział Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego
2018-03-13 15:58:14 Milena Wielądek Aktualizacja artykułu Dostawa blankietów i papieru do druku dokumentów, do wydawania których upoważniony jest Główny Inspektor Transportu Drogowego
2018-03-13 15:57:50 Milena Wielądek Dodanie pliku Dostawa blankietów i papieru do druku dokumentów, do wydawania których upoważniony jest Główny Inspektor Transportu Drogowego
2018-03-13 15:56:52 Milena Wielądek Dodanie pliku Dostawa blankietów i papieru do druku dokumentów, do wydawania których upoważniony jest Główny Inspektor Transportu Drogowego
2018-03-12 15:33:27 Karolina Gawkowska Dodanie pliku Specjalista ds. Analizy Biznesowej Wydział Oprogramowania i Systemu Centralnego Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat
2018-03-12 15:33:16 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu Specjalista ds. Analizy Biznesowej Wydział Oprogramowania i Systemu Centralnego Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat
2018-03-12 13:11:01 Karolina Gawkowska Dodanie pliku Specjalista ds. rachuby płac Wydział Rachuby, Płac Biuro Finansowe
2018-03-12 13:10:50 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu Specjalista ds. rachuby płac Wydział Rachuby, Płac Biuro Finansowe
2018-03-12 13:06:17 Karolina Gawkowska Usunięcie artykułu Specjalista ds. rachuby płac Wydział Rachuby, Płac Biuro Finansowe
2018-03-12 13:05:16 Karolina Gawkowska Dodanie pliku Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej i Międzyinstytucjonalnej Sekcja Współpracy Międzynarodowej i Międzyinstytucjonalnej, Biuro Nadzoru Inspekcyjnego
2018-03-12 13:05:04 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej i Międzyinstytucjonalnej Sekcja Współpracy Międzynarodowej i Międzyinstytucjonalnej, Biuro Nadzoru Inspekcyjnego
2018-03-12 13:00:52 Karolina Gawkowska Usunięcie artykułu Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej i Międzyinstytucjonalnej Sekcja Współpracy Międzynarodowej i Międzyinstytucjonalnej, Biuro Nadzoru Inspekcyjnego
2018-03-12 12:59:49 Karolina Gawkowska Dodanie pliku Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej i Międzyinstytucjonalnej Sekcja Współpracy Międzynarodowej i Międzyinstytucjonalnej, Biuro Nadzoru Inspekcyjnego
2018-03-12 12:59:38 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej i Międzyinstytucjonalnej Sekcja Współpracy Międzynarodowej i Międzyinstytucjonalnej, Biuro Nadzoru Inspekcyjnego
2018-03-12 11:58:07 Karolina Gawkowska Dodanie pliku Specjalista ds. rachuby płac Wydział Rachuby, Płac Biuro Finansowe
2018-03-12 11:57:55 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu Specjalista ds. rachuby płac Wydział Rachuby, Płac Biuro Finansowe
2018-03-08 18:05:23 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Podreferendarz ds. analiz, współpracy i komunikacji społecznej, Wieloosobowe stanowisko ds. Analiz, Współpracy i Komunikacji Społecznej, Wydział Analiz i Rozwoju Systemowego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2018-03-08 18:05:11 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. analiz, współpracy i komunikacji społecznej, Wieloosobowe stanowisko ds. Analiz, Współpracy i Komunikacji Społecznej, Wydział Analiz i Rozwoju Systemowego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym