Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2018-08-29 14:31:35 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. Monitorowania Infrastruktury Rozproszonej
2018-08-29 13:41:16 Anna Jurczak Dodanie pliku Świadczenie usługi przejęcia i eksploatacji Elektronicznego Systemu Poboru Opłat
2018-08-29 13:40:53 Anna Jurczak Dodanie pliku Świadczenie usługi przejęcia i eksploatacji Elektronicznego Systemu Poboru Opłat
2018-08-29 13:08:55 Karolina Gawkowska Dodanie pliku Specjalista ds. Monitorowania Urządzeń Kontrolnych i Punktów Obsługi Użytkownika
2018-08-29 13:08:44 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu Specjalista ds. Monitorowania Urządzeń Kontrolnych i Punktów Obsługi Użytkownika
2018-08-29 12:24:10 Arkadiusz Lesniewski Dodanie pliku Specjalista ds. Wsparcia Kontroli Mobilnej, Wydział Wsparcia Czynności Kontrolnych, Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat
2018-08-29 12:23:59 Arkadiusz Lesniewski Utworzenie artykułu Specjalista ds. Wsparcia Kontroli Mobilnej, Wydział Wsparcia Czynności Kontrolnych, Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat
2018-08-29 12:04:57 Karolina Gawkowska Dodanie pliku Podreferendarz ds. Monitorowania Urządzeń Kontrolnych i Punktów Obsługi Użytkownika
2018-08-29 12:04:46 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. Monitorowania Urządzeń Kontrolnych i Punktów Obsługi Użytkownika
2018-08-29 10:27:24 Zbigniew Rymkiewicz Dodanie pliku Dostawę blankietów zezwoleń ministra właściwego do spraw transportu przeznaczonych do wymiany w ramach kontyngentu zezwoleń zagranicznych na rok 2019
2018-08-29 10:26:54 Zbigniew Rymkiewicz Dodanie pliku Dostawę blankietów zezwoleń ministra właściwego do spraw transportu przeznaczonych do wymiany w ramach kontyngentu zezwoleń zagranicznych na rok 2019
2018-08-29 09:45:49 Anna Jurczak Dodanie pliku ŚWIADCZENIE USŁUGI MANUALNEGO POBORU OPŁATY ZA PRZEJAZD I USŁUGI UTRZYMANIA MANUALNEGO SYSTEMU POBORU OPŁAT NA ODCINKU AUTOSTRADY: A2 KONIN – STRYKÓW ORAZ A4 WROCŁAW – SOŚNICA
2018-08-29 09:45:26 Anna Jurczak Dodanie pliku ŚWIADCZENIE USŁUGI MANUALNEGO POBORU OPŁATY ZA PRZEJAZD I USŁUGI UTRZYMANIA MANUALNEGO SYSTEMU POBORU OPŁAT NA ODCINKU AUTOSTRADY: A2 KONIN – STRYKÓW ORAZ A4 WROCŁAW – SOŚNICA
2018-08-28 16:59:11 Anna Jurczak Dodanie pliku Świadczenie usługi przejęcia i eksploatacji Elektronicznego Systemu Poboru Opłat
2018-08-28 16:57:19 Anna Jurczak Utworzenie artykułu Świadczenie usługi przejęcia i eksploatacji Elektronicznego Systemu Poboru Opłat
2018-08-28 15:53:31 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Podreferendarz ds. czynności wyjaśniających, Sekcja Czynności Wyjaśniających, Wydział Postępowań I, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2018-08-28 15:53:18 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. czynności wyjaśniających, Sekcja Czynności Wyjaśniających, Wydział Postępowań I, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2018-08-28 11:19:43 Zbigniew Rymkiewicz Dodanie pliku Budowa i wdrożenie portalu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz świadczenie usługi utrzymania
2018-08-28 11:18:50 Zbigniew Rymkiewicz Dodanie pliku Budowa i wdrożenie portalu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz świadczenie usługi utrzymania
2018-08-28 11:16:35 Beata Mroczek Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2018-08-27 16:15:53 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dostawa mebli biurowych dla potrzeb bieżących Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2018-08-27 14:06:30 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Główny specjalista ds. bezpieczeństwa informacji w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności
2018-08-27 14:06:18 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Główny specjalista ds. bezpieczeństwa informacji w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności
2018-08-27 13:58:29 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Referendarz ds. obsługi sekretarsko-biurowej, Wydział Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności
2018-08-27 13:58:18 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Referendarz ds. obsługi sekretarsko-biurowej, Wydział Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności
2018-08-27 13:40:56 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Specjalista ds. wsparcia technicznego, Wydział Wsparcia Technicznego, Biuro Informatyki i Łączności
2018-08-27 13:40:44 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Specjalista ds. wsparcia technicznego, Wydział Wsparcia Technicznego, Biuro Informatyki i Łączności
2018-08-27 12:55:44 Beata Mroczek Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2018-08-24 15:59:20 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku referendarz ds. zarządzania infrastrukturą, Wieloosobowe Stanowisko ds. Zarządzania Infrastrukturą, Wydział Instalacji oraz Utrzymania Urządzeń, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2018-08-24 15:59:08 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu referendarz ds. zarządzania infrastrukturą, Wieloosobowe Stanowisko ds. Zarządzania Infrastrukturą, Wydział Instalacji oraz Utrzymania Urządzeń, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym