Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2018-03-13 16:10:54 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Naczelnik Wydziału ds. Zamówień Publicznych, Wydział Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego
2018-03-13 15:58:14 Milena Wielądek Aktualizacja artykułu Dostawa blankietów i papieru do druku dokumentów, do wydawania których upoważniony jest Główny Inspektor Transportu Drogowego
2018-03-13 15:57:50 Milena Wielądek Dodanie pliku Dostawa blankietów i papieru do druku dokumentów, do wydawania których upoważniony jest Główny Inspektor Transportu Drogowego
2018-03-13 15:56:52 Milena Wielądek Dodanie pliku Dostawa blankietów i papieru do druku dokumentów, do wydawania których upoważniony jest Główny Inspektor Transportu Drogowego
2018-03-12 15:33:27 Karolina Gawkowska Dodanie pliku Specjalista ds. Analizy Biznesowej Wydział Oprogramowania i Systemu Centralnego Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat
2018-03-12 15:33:16 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu Specjalista ds. Analizy Biznesowej Wydział Oprogramowania i Systemu Centralnego Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat
2018-03-12 13:11:01 Karolina Gawkowska Dodanie pliku Specjalista ds. rachuby płac Wydział Rachuby, Płac Biuro Finansowe
2018-03-12 13:10:50 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu Specjalista ds. rachuby płac Wydział Rachuby, Płac Biuro Finansowe
2018-03-12 13:06:17 Karolina Gawkowska Usunięcie artykułu Specjalista ds. rachuby płac Wydział Rachuby, Płac Biuro Finansowe
2018-03-12 13:05:16 Karolina Gawkowska Dodanie pliku Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej i Międzyinstytucjonalnej Sekcja Współpracy Międzynarodowej i Międzyinstytucjonalnej, Biuro Nadzoru Inspekcyjnego
2018-03-12 13:05:04 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej i Międzyinstytucjonalnej Sekcja Współpracy Międzynarodowej i Międzyinstytucjonalnej, Biuro Nadzoru Inspekcyjnego
2018-03-12 13:00:52 Karolina Gawkowska Usunięcie artykułu Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej i Międzyinstytucjonalnej Sekcja Współpracy Międzynarodowej i Międzyinstytucjonalnej, Biuro Nadzoru Inspekcyjnego
2018-03-12 12:59:49 Karolina Gawkowska Dodanie pliku Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej i Międzyinstytucjonalnej Sekcja Współpracy Międzynarodowej i Międzyinstytucjonalnej, Biuro Nadzoru Inspekcyjnego
2018-03-12 12:59:38 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej i Międzyinstytucjonalnej Sekcja Współpracy Międzynarodowej i Międzyinstytucjonalnej, Biuro Nadzoru Inspekcyjnego
2018-03-12 11:58:07 Karolina Gawkowska Dodanie pliku Specjalista ds. rachuby płac Wydział Rachuby, Płac Biuro Finansowe
2018-03-12 11:57:55 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu Specjalista ds. rachuby płac Wydział Rachuby, Płac Biuro Finansowe
2018-03-08 18:05:23 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Podreferendarz ds. analiz, współpracy i komunikacji społecznej, Wieloosobowe stanowisko ds. Analiz, Współpracy i Komunikacji Społecznej, Wydział Analiz i Rozwoju Systemowego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2018-03-08 18:05:11 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. analiz, współpracy i komunikacji społecznej, Wieloosobowe stanowisko ds. Analiz, Współpracy i Komunikacji Społecznej, Wydział Analiz i Rozwoju Systemowego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2018-03-08 17:53:39 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Specjalista ds. zamówień publicznych, Wydział Zamówień Publicznych, Biuro Dyrektora Generalnego
2018-03-08 17:53:27 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Specjalista ds. zamówień publicznych, Wydział Zamówień Publicznych, Biuro Dyrektora Generalnego
2018-03-08 17:41:51 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku główny specjalista ds. zamówień publicznych, Wydział Zamówień Publicznych, Biuro Dyrektora Generalnego
2018-03-08 17:41:40 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu główny specjalista ds. zamówień publicznych, Wydział Zamówień Publicznych, Biuro Dyrektora Generalnego
2018-03-08 17:28:19 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku główny specjalista ds. analizy systemowej, Wydział Projektowania Systemów i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności
2018-03-08 17:28:08 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu główny specjalista ds. analizy systemowej, Wydział Projektowania Systemów i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności
2018-03-08 17:12:40 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku główny specjalista ds. baz danych, Wydział Projektowania Systemów i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności
2018-03-08 17:12:28 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu główny specjalista ds. baz danych, Wydział Projektowania Systemów i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności
2018-03-08 16:55:17 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Podreferendarz ds. administracyjnych w Wydziale Ogólnym Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2018-03-08 16:55:06 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. administracyjnych w Wydziale Ogólnym Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2018-03-08 15:58:39 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Podreferendarz ds. analiz, współpracy i komunikacji społecznej w Wydziale Analiz i Rozwoju Systemowego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2018-03-08 15:58:27 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. analiz, współpracy i komunikacji społecznej w Wydziale Analiz i Rozwoju Systemowego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym