Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2018-03-23 19:14:37 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Starszy Specjalista ds. systemów teleinformatycznych, w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze Informatyki i Łączności
2018-03-23 19:14:26 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Starszy Specjalista ds. systemów teleinformatycznych, w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze Informatyki i Łączności
2018-03-23 18:56:06 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Główny Specjalista ds. systemów teleinformatycznych, w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze Informatyki i Łączności
2018-03-23 18:55:55 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Główny Specjalista ds. systemów teleinformatycznych, w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze Informatyki i Łączności
2018-03-23 16:42:15 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Podreferendarz ds. postępowań mandatowych, Wydział Postępowań II, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w lokalizacji Biała Podlaska
2018-03-23 16:42:04 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. postępowań mandatowych, Wydział Postępowań II, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w lokalizacji Biała Podlaska
2018-03-23 16:08:00 Renata Pietras Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2018-03-23 15:45:19 Anna Jurczak Dodanie pliku Świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym w obszarze Krajowego Systemu Poboru Opłat
2018-03-23 15:45:00 Anna Jurczak Dodanie pliku Świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym w obszarze Krajowego Systemu Poboru Opłat
2018-03-23 15:44:12 Anna Jurczak Dodanie pliku Świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym w obszarze Krajowego Systemu Poboru Opłat
2018-03-23 15:42:01 Anna Jurczak Dodanie pliku Świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym w obszarze Krajowego Systemu Poboru Opłat
2018-03-23 15:35:09 Karolina Gawkowska Dodanie pliku Specjalista ds. współpracy międzynarodowej, GGI
2018-03-23 15:34:57 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu Specjalista ds. współpracy międzynarodowej, GGI
2018-03-23 15:14:18 Karolina Gawkowska Dodanie pliku PODREFERENDARZ ds. wydawania uprawnień Sekcja Licencji i Świadectw Kierowcy, Wydział Uprawnień, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
2018-03-23 15:14:06 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu PODREFERENDARZ ds. wydawania uprawnień Sekcja Licencji i Świadectw Kierowcy, Wydział Uprawnień, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
2018-03-23 10:27:48 Karolina Gawkowska Dodanie pliku Główny specjalista ds. rozwiązań finansowych
2018-03-23 10:27:36 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu Główny specjalista ds. rozwiązań finansowych
2018-03-21 18:27:14 Sebastian Sanojca Aktualizacja artykułu Specjalista ds. rachuby płac Wydział Rachuby Płac Biuro Finansowo-Gospodarcze
2018-03-21 18:21:04 Sebastian Sanojca Aktualizacja artykułu Podreferendarz ds. czynności administracyjnych Wieloosobowe stanowisko ds. administracyjnych, Biuro Prawne
2018-03-21 18:19:28 Sebastian Sanojca Aktualizacja artykułu Główny specjalista ds. administracji aplikacji, Wydział Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności
2018-03-21 18:18:14 Sebastian Sanojca Aktualizacja artykułu Główny specjalista ds. baz danych, Wydział Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności
2018-03-21 17:18:36 Sebastian Sanojca Aktualizacja artykułu Główny specjalista ds. aplikacji WEB, Wydział Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności
2018-03-21 17:17:24 Sebastian Sanojca Aktualizacja artykułu SPECJALISTA ds. rozliczeń dochodów budżetowych Sekcja Dochodów, Wydział Finansowo-Księgowy, Biuro Finansowo-Gospodarcze
2018-03-21 17:15:36 Sebastian Sanojca Aktualizacja artykułu Referendarz ds. Rekrutacji i Selekcji, Sekcja Rekrutacji i Selekcji, Biuro Dyrektora Generalnego
2018-03-21 17:14:28 Sebastian Sanojca Aktualizacja artykułu SPECJALISTA ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Samodzielne Stanowisko ds. BHP, Biuro Dyrektora Generalnego
2018-03-21 17:10:29 Sebastian Sanojca Aktualizacja artykułu podreferendarz ds. wsparcia technicznego Sekcja Wsparcia Technicznego, Wydział Infrastruktury Teleinformatycznej i Wsparcia Użytkowników, Biuro Informatyki i Łączności
2018-03-21 17:09:15 Sebastian Sanojca Aktualizacja artykułu Podreferendarz ds. Administracji Systemów, Sekcja Administracji Systemów, Wydział Infrastruktury Teleinformatycznej i Wsparcia Użytkowników, Biuro Informatyki i Łączności
2018-03-21 15:44:03 Elżbieta Grumińska Aktualizacja artykułu Świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym w obszarze Krajowego Systemu Poboru Opłat
2018-03-21 15:43:14 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym w obszarze Krajowego Systemu Poboru Opłat
2018-03-21 14:48:04 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym w obszarze Krajowego Systemu Poboru Opłat