Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2018-07-25 15:28:43 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu Referendarz ds. rozwoju i strategii poboru opłat, Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat
2018-07-25 15:04:12 Anna Jurczak Aktualizacja artykułu Budowa i wdrożenie portalu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz świadczenie usługi utrzymania
2018-07-25 15:03:25 Anna Jurczak Dodanie pliku Budowa i wdrożenie portalu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz świadczenie usługi utrzymania
2018-07-25 15:02:30 Anna Jurczak Dodanie pliku Budowa i wdrożenie portalu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz świadczenie usługi utrzymania
2018-07-25 15:01:29 Anna Jurczak Dodanie pliku Budowa i wdrożenie portalu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz świadczenie usługi utrzymania
2018-07-25 15:00:52 Anna Jurczak Dodanie pliku Budowa i wdrożenie portalu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz świadczenie usługi utrzymania
2018-07-25 14:59:02 Anna Jurczak Dodanie pliku Budowa i wdrożenie portalu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz świadczenie usługi utrzymania
2018-07-25 14:58:32 Anna Jurczak Dodanie pliku Budowa i wdrożenie portalu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz świadczenie usługi utrzymania
2018-07-25 14:48:10 Karolina Gawkowska Dodanie pliku Referendarz ds. Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej i Współpracy Międzynarodowej, Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat
2018-07-25 14:47:59 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu Referendarz ds. Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej i Współpracy Międzynarodowej, Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat
2018-07-25 13:40:50 Martyna Kinal Dodanie pliku Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa informacji, Wydział Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności
2018-07-25 13:40:39 Martyna Kinal Utworzenie artykułu Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa informacji, Wydział Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności
2018-07-25 13:12:55 Martyna Kinal Dodanie pliku Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji, Wydział Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności
2018-07-25 13:12:43 Martyna Kinal Utworzenie artykułu Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji, Wydział Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności
2018-07-25 13:10:07 Karolina Gawkowska Dodanie pliku Podreferendarz ds. Weryfikacji Zapisów Kontrolnych Wydział Procesów Wsparcia Czynności Kontrolnych, Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat
2018-07-25 13:09:55 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. Weryfikacji Zapisów Kontrolnych Wydział Procesów Wsparcia Czynności Kontrolnych, Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat
2018-07-25 12:54:13 Martyna Kinal Dodanie pliku Podreferendarz ds. obsługi rejestru, Sekcja Obsługi Rejestru, Wydział ds. Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
2018-07-25 12:54:01 Martyna Kinal Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. obsługi rejestru, Sekcja Obsługi Rejestru, Wydział ds. Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
2018-07-25 12:47:07 Karolina Gawkowska Dodanie pliku Podreferendarz ds. Weryfikacji Zapisów Kontrolnych Wydział Procesów Wsparcia Czynności Kontrolnych, Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat
2018-07-25 12:46:59 Karolina Gawkowska Dodanie pliku Główny Specjalista ds. procesów i utrzymania manualnego poboru opłat, Wydział Procesów Manualnego Poboru Opłat, Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat
2018-07-25 12:46:56 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. Weryfikacji Zapisów Kontrolnych Wydział Procesów Wsparcia Czynności Kontrolnych, Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat
2018-07-25 12:46:48 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu Główny Specjalista ds. procesów i utrzymania manualnego poboru opłat, Wydział Procesów Manualnego Poboru Opłat, Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat
2018-07-25 12:35:48 Karolina Gawkowska Dodanie pliku Podreferendarz ds. Weryfikacji Zapisów Kontrolnych Wydział Procesów Wsparcia Czynności Kontrolnych, Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat
2018-07-25 12:35:37 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. Weryfikacji Zapisów Kontrolnych Wydział Procesów Wsparcia Czynności Kontrolnych, Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat
2018-07-25 12:35:12 Martyna Kinal Dodanie pliku Specjalista ds. Rachuby Płac, Wydział Rachuby Płac, Biuro Finansowe
2018-07-25 12:35:00 Martyna Kinal Utworzenie artykułu Specjalista ds. Rachuby Płac, Wydział Rachuby Płac, Biuro Finansowe
2018-07-25 12:25:54 Karolina Gawkowska Dodanie pliku Podreferendarz ds. Weryfikacji Zapisów Kontrolnych Wydział Procesów Wsparcia Czynności Kontrolnych, Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat
2018-07-25 12:25:42 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. Weryfikacji Zapisów Kontrolnych Wydział Procesów Wsparcia Czynności Kontrolnych, Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat
2018-07-25 11:39:22 Karolina Gawkowska Dodanie pliku Podreferendarz ds. Weryfikacji Zapisów Kontrolnych Wydział Procesów Wsparcia Czynności Kontrolnych, Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat
2018-07-25 11:39:11 Karolina Gawkowska Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. Weryfikacji Zapisów Kontrolnych Wydział Procesów Wsparcia Czynności Kontrolnych, Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat