Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2018-10-24 10:53:24 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. postępowań mandatowych, Sekcja Postępowań Mandatowych, Wydział Postępowań I, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2018-10-24 10:49:05 Anna Jurczak Dodanie pliku ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY PRZYDROŻNEJ ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY PRZYDROŻNEJ KRAJOWEGO SYSTEMU POBORU OPŁAT
2018-10-24 10:48:37 Anna Jurczak Dodanie pliku ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY PRZYDROŻNEJ ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY PRZYDROŻNEJ KRAJOWEGO SYSTEMU POBORU OPŁAT
2018-10-24 10:48:09 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Podreferendarz ds. postępowań mandatowych, Sekcja Postępowań Mandatowych, Wydział Postępowań I, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2018-10-24 10:47:57 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. postępowań mandatowych, Sekcja Postępowań Mandatowych, Wydział Postępowań I, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2018-10-24 10:33:13 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Specjalista ds. postępowań administracyjnych, Sekcja Postępowań Administracyjnych I, Wydział Postępowań I, Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej
2018-10-24 10:33:02 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Specjalista ds. postępowań administracyjnych, Sekcja Postępowań Administracyjnych I, Wydział Postępowań I, Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej
2018-10-24 10:17:35 Renata Pietras Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2018-10-24 10:11:48 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Główny specjalista ds. systemów teleinformatycznych, Wydział Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności
2018-10-24 10:11:37 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Główny specjalista ds. systemów teleinformatycznych, Wydział Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności
2018-10-24 10:02:33 Renata Pietras Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2018-10-24 09:32:36 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Referendarz ds. baz danych i utrzymania, Wydział Infrastruktury Teleinformatycznej, Biuro Informatyki i Łączności
2018-10-24 09:32:25 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Referendarz ds. baz danych i utrzymania, Wydział Infrastruktury Teleinformatycznej, Biuro Informatyki i Łączności
2018-10-23 16:28:52 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Starszy specjalista ds. dochodów, Sekcja dochodów, Wydział Finansowo-Księgowy, Biuro Finansowe
2018-10-23 16:28:41 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Starszy specjalista ds. dochodów, Sekcja dochodów, Wydział Finansowo-Księgowy, Biuro Finansowe
2018-10-23 16:17:14 Katarzyna Sanojca Dodanie pliku Referendarz ds. postępowań, Sekcja Postępowań, Delegatura Północno-Wschodnia - Białystok
2018-10-23 16:17:02 Katarzyna Sanojca Utworzenie artykułu Referendarz ds. postępowań, Sekcja Postępowań, Delegatura Północno-Wschodnia - Białystok
2018-10-23 15:48:00 Milena Wielądek Dodanie pliku ZAKUP ZESTAWÓW KONTROLNYCH DO KONTROLI POJAZDÓW I TACHOGRAFÓW
2018-10-23 15:46:05 Milena Wielądek Dodanie pliku ZAKUP ZESTAWÓW KONTROLNYCH DO KONTROLI POJAZDÓW I TACHOGRAFÓW
2018-10-23 15:11:32 Milena Wielądek Aktualizacja artykułu ZAKUP ZESTAWÓW KONTROLNYCH DO KONTROLI POJAZDÓW I TACHOGRAFÓW
2018-10-23 15:10:33 Milena Wielądek Dodanie pliku ZAKUP ZESTAWÓW KONTROLNYCH DO KONTROLI POJAZDÓW I TACHOGRAFÓW
2018-10-23 15:09:47 Milena Wielądek Dodanie pliku ZAKUP ZESTAWÓW KONTROLNYCH DO KONTROLI POJAZDÓW I TACHOGRAFÓW
2018-10-23 13:51:53 Martyna Kinal Dodanie pliku Podreferendarz ds. instalacji i utrzymania urządzeń rejestrujących, Sekcja Kontroli Drogowej, Delegatura Południowa - Kraków
2018-10-23 13:51:42 Martyna Kinal Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. instalacji i utrzymania urządzeń rejestrujących, Sekcja Kontroli Drogowej, Delegatura Południowa - Kraków
2018-10-23 13:04:56 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Świadczenie usług w zakresie utrzymania, serwisu, napraw bieżących i mycia pojazdów oraz serwisu i napraw wyposażenia biurowego i dodatkowego Mobilnych Jednostek Kontrolnych, z wyłączeniem zainstalowanych w nich urządzeń i komponentów systemu k
2018-10-23 13:04:39 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Świadczenie usług w zakresie utrzymania, serwisu, napraw bieżących i mycia pojazdów oraz serwisu i napraw wyposażenia biurowego i dodatkowego Mobilnych Jednostek Kontrolnych, z wyłączeniem zainstalowanych w nich urządzeń i komponentów systemu k
2018-10-23 12:48:12 Justyna Tekień Dodanie pliku Podreferendarz ds. obsługi rejestru, Biuro ds. Transportu Drogowego
2018-10-23 12:48:01 Justyna Tekień Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. obsługi rejestru, Biuro ds. Transportu Drogowego
2018-10-23 12:32:30 Martyna Kinal Dodanie pliku Referendarz ds. postępowań, Sekcja Postępowań, Delegatura Południowa - Kraków
2018-10-23 12:32:18 Martyna Kinal Utworzenie artykułu Referendarz ds. postępowań, Sekcja Postępowań, Delegatura Południowa - Kraków