Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2014-09-19 09:30:01 Agnieszka Markiewicz Usunięcie artykułu Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę rejestratorów trasy MIO MiVue538 z akcesoriami na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"
2014-09-19 09:23:49 Agnieszka Markiewicz Utworzenie artykułu Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę rejestratorów trasy MIO MiVue538 z akcesoriami na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"
2014-09-19 07:50:37 Dominika Skorupka Aktualizacja artykułu Główny specjalista do spraw wykroczeń oraz instalacji i utrzymania urządzeń rejestrujących, Delegatura Północno-Wschodnia, Białystok
2014-09-19 07:49:34 Dominika Skorupka Aktualizacja artykułu Referent prawny do spraw postępowań administracyjnych, Biuro Prawne
2014-09-18 16:27:49 Dominika Skorupka Aktualizacja artykułu główny specjalista do spraw wykroczeń oraz instalacji i utrzymania urządzeń rejestrujących, Delegatura Północno-Wschodnia, Białystok
2014-09-18 16:18:48 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Referent prawny do spraw postępowań administracyjnych, Biuro Prawne
2014-09-18 16:10:42 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu główny specjalista do spraw wykroczeń oraz instalacji i utrzymania urządzeń rejestrujących, Delegatura Północno-Wschodnia, Białystok
2014-09-18 15:59:35 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. monitorowania pojazdów, Biuro Nadzoru Inspekcyjnego
2014-09-18 14:07:15 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę kamer cyfrowych Sony HDR PJ530e z akcesoriami na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"
2014-09-18 14:07:14 Agnieszka Markiewicz Utworzenie artykułu Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę kamer cyfrowych Sony HDR PJ530e z akcesoriami na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"
2014-09-18 12:38:11 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Zaproszenie do złożenia oferty na "wykonanie rozdzielności przyłączy energetycznych stacjonarnych urządzeń pomiarowych"
2014-09-18 12:38:10 Agnieszka Markiewicz Utworzenie artykułu Zaproszenie do złożenia oferty na "wykonanie rozdzielności przyłączy energetycznych stacjonarnych urządzeń pomiarowych"
2014-09-18 11:48:41 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Specjalista do spraw organizacyjno-administracyjnych, Delegatura Północno-Zachodnia, Gorzów Wlk.
2014-09-18 11:35:50 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. wykroczeń, Delegatura Śląska, Katowice
2014-09-17 13:11:51 Kamil Jaworski Dodanie pliku Analiza wpływu systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym na zachowanie kierowców w Polsce wraz z analizą skuteczności tego systemu
2014-09-17 12:12:37 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Usługi wsparcia oraz rozwój aplikacji wspierających działalność GITD
2014-09-17 12:12:37 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Usługi wsparcia oraz rozwój aplikacji wspierających działalność GITD
2014-09-17 12:12:36 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Usługi wsparcia oraz rozwój aplikacji wspierających działalność GITD
2014-09-17 12:12:35 Elżbieta Grumińska Utworzenie artykułu Usługi wsparcia oraz rozwój aplikacji wspierających działalność GITD
2014-09-17 11:45:02 Karolina Jóźwiak Aktualizacja artykułu Podreferendarz ds. organizacyjno-administracyjnych Delegatura Południowa, Kraków
2014-09-17 11:33:40 Karolina Jóźwiak Aktualizacja artykułu Podreferendarz ds. organizacyjno-administracyjnych Delegatura Południowa, Kraków
2014-09-16 16:16:28 Dominika Skorupka Usunięcie artykułu Podreferendarz do spraw wykroczeń, Delegatura Śląska, Katowice
2014-09-16 15:36:43 Dominika Skorupka Aktualizacja artykułu Podreferendarz do spraw wykroczeń, Delegatura Śląska, Katowice
2014-09-16 15:34:04 Dominika Skorupka Dodanie pliku Podreferendarz do spraw wykroczeń, Delegatura Śląska, Katowice
2014-09-16 15:32:20 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Podreferendarz do spraw wykroczeń, Delegatura Śląska, Katowice
2014-09-16 14:23:24 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Podreferendarz do spraw weryfikacji danych, Biuro Prawne
2014-09-16 13:48:44 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Przedłużenie subskrypcji na oprogramowanie IBM oraz zakup nowych licencji IBM Domino
2014-09-16 13:48:43 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Przedłużenie subskrypcji na oprogramowanie IBM oraz zakup nowych licencji IBM Domino
2014-09-16 13:48:43 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Przedłużenie subskrypcji na oprogramowanie IBM oraz zakup nowych licencji IBM Domino
2014-09-16 13:48:41 Agnieszka Markiewicz Utworzenie artykułu Przedłużenie subskrypcji na oprogramowanie IBM oraz zakup nowych licencji IBM Domino