Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2014-09-25 14:38:44 Agnieszka Markiewicz Aktualizacja artykułu Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę sejfów, regałów, szaf i szafek metalowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"
2014-09-25 14:14:05 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę sejfów, regałów, szaf i szafek metalowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"
2014-09-24 10:00:57 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę sejfów, regałów, szaf i szafek metalowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"
2014-09-24 10:00:56 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę sejfów, regałów, szaf i szafek metalowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"
2014-09-24 10:00:55 Agnieszka Markiewicz Utworzenie artykułu Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę sejfów, regałów, szaf i szafek metalowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"
2014-09-23 15:45:53 Dominika Skorupka Aktualizacja artykułu Podreferendarz ds. wykroczeń, Delegatura Wschodnia, Lublin
2014-09-23 15:43:18 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. wykroczeń, Delegatura Wschodnia
2014-09-23 14:36:36 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Referent prawny ds. postępowań administracyjnych, Biuro Prawne
2014-09-22 10:18:02 Agnieszka Markiewicz Aktualizacja artykułu Dostawę blankietów i papieru do druku dokumentów, do wydawania których upoważniony jest Główny Inspektor Transportu Drogowego
2014-09-22 10:16:37 Agnieszka Markiewicz Aktualizacja artykułu Dostawę blankietów i papieru do druku dokumentów, do wydawania których upoważniony jest Główny Inspektor Transportu Drogowego
2014-09-22 10:15:13 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Dostawę blankietów i papieru do druku dokumentów, do wydawania których upoważniony jest Główny Inspektor Transportu Drogowego
2014-09-19 12:15:48 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Zaprojektowanie i wdrożenie systemu bezpieczeństwa informacji
2014-09-19 09:33:04 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę rejestratorów trasy MIO MiVue538 z akcesoriami na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"
2014-09-19 09:33:03 Agnieszka Markiewicz Utworzenie artykułu Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę rejestratorów trasy MIO MiVue538 z akcesoriami na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"
2014-09-19 09:30:01 Agnieszka Markiewicz Usunięcie artykułu Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę rejestratorów trasy MIO MiVue538 z akcesoriami na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"
2014-09-19 09:23:49 Agnieszka Markiewicz Utworzenie artykułu Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę rejestratorów trasy MIO MiVue538 z akcesoriami na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"
2014-09-19 07:50:37 Dominika Skorupka Aktualizacja artykułu Główny specjalista do spraw wykroczeń oraz instalacji i utrzymania urządzeń rejestrujących, Delegatura Północno-Wschodnia, Białystok
2014-09-19 07:49:34 Dominika Skorupka Aktualizacja artykułu Referent prawny do spraw postępowań administracyjnych, Biuro Prawne
2014-09-18 16:27:49 Dominika Skorupka Aktualizacja artykułu główny specjalista do spraw wykroczeń oraz instalacji i utrzymania urządzeń rejestrujących, Delegatura Północno-Wschodnia, Białystok
2014-09-18 16:18:48 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Referent prawny do spraw postępowań administracyjnych, Biuro Prawne
2014-09-18 16:10:42 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu główny specjalista do spraw wykroczeń oraz instalacji i utrzymania urządzeń rejestrujących, Delegatura Północno-Wschodnia, Białystok
2014-09-18 15:59:35 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. monitorowania pojazdów, Biuro Nadzoru Inspekcyjnego
2014-09-18 14:07:15 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę kamer cyfrowych Sony HDR PJ530e z akcesoriami na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"
2014-09-18 14:07:14 Agnieszka Markiewicz Utworzenie artykułu Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę kamer cyfrowych Sony HDR PJ530e z akcesoriami na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"
2014-09-18 12:38:11 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Zaproszenie do złożenia oferty na "wykonanie rozdzielności przyłączy energetycznych stacjonarnych urządzeń pomiarowych"
2014-09-18 12:38:10 Agnieszka Markiewicz Utworzenie artykułu Zaproszenie do złożenia oferty na "wykonanie rozdzielności przyłączy energetycznych stacjonarnych urządzeń pomiarowych"
2014-09-18 11:48:41 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Specjalista do spraw organizacyjno-administracyjnych, Delegatura Północno-Zachodnia, Gorzów Wlk.
2014-09-18 11:35:50 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. wykroczeń, Delegatura Śląska, Katowice
2014-09-17 13:11:51 Kamil Jaworski Dodanie pliku Analiza wpływu systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym na zachowanie kierowców w Polsce wraz z analizą skuteczności tego systemu
2014-09-17 12:12:37 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Usługi wsparcia oraz rozwój aplikacji wspierających działalność GITD