Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2015-07-28 10:29:59 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Documents
2015-07-28 10:29:48 Agnieszka Markiewicz Utworzenie artykułu Zaproszenie do złożenia oferty na "Dostawę blankietów i papieru do druku dokumentów, do wydawania których upoważniony jest Główny Inspektor Transportu Drogowego"
2015-07-27 15:28:37 Kamil Jaworski Dodanie pliku Documents
2015-07-27 15:28:24 Kamil Jaworski Dodanie pliku Dostawa 4 pojazdów dla Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD
2015-07-27 15:23:02 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Documents
2015-07-27 15:22:19 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Przeniesienie stacjonarnych urządzeń rejestrujących
2015-07-24 15:48:29 Kamil Jaworski Dodanie pliku Documents
2015-07-24 15:48:15 Kamil Jaworski Dodanie pliku Dostawa umundurowania dla inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego
2015-07-24 08:40:14 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Documents
2015-07-24 08:40:03 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Referent prawny do spraw postępowań administracyjnych w Sekcji ds. Kontroli Drogowych w Wydziale Postępowań ds. Czasu Pracy Kierowców w Biurze Prawnym.
2015-07-23 14:45:52 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Documents
2015-07-23 14:45:35 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Likwidacja z pasów drogowych dróg krajowych fundamentów po usuniętych obudowach wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz kompletnych obudów wraz konstrukcjami wsporczymi
2015-07-23 14:06:26 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Documents
2015-07-23 14:06:15 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Podreferendarz do spraw postepowań mandatowych, CANARD
2015-07-23 12:29:29 Renata Pietras Dodanie pliku Documents
2015-07-22 15:34:45 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Documents
2015-07-22 15:30:46 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Documents
2015-07-22 15:30:35 Elżbieta Grumińska Utworzenie artykułu Przeniesienie stacjonarnych urządzeń rejestrujących
2015-07-21 22:57:56 Aleksandra Kobylska Dodanie pliku Documents
2015-07-21 22:57:17 Aleksandra Kobylska Dodanie pliku Statystyka rozpatrywanych spraw
2015-07-20 12:56:32 Sylwia Kowalewska Dodanie pliku Documents
2015-07-20 12:56:21 Sylwia Kowalewska Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. postepowań mandatowych, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2015-07-20 11:22:46 Renata Pietras Dodanie pliku Documents
2015-07-16 11:35:39 Renata Pietras Dodanie pliku Documents
2015-07-16 11:34:44 Renata Pietras Usunięcie pliku Dziennik Urzędowy
2015-07-16 11:23:17 Renata Pietras Dodanie pliku Documents
2015-07-16 11:23:01 Renata Pietras Dodanie pliku Documents
2015-07-16 11:22:43 Renata Pietras Dodanie pliku Documents
2015-07-16 11:21:43 Renata Pietras Dodanie pliku Documents
2015-07-16 11:18:10 Renata Pietras Dodanie pliku Documents