Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2015-09-25 10:12:54 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Documents
2015-09-25 10:12:41 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Zakup licencji, migrację danych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi gospodarki mandatowej i windykacji
2015-09-24 15:26:08 Dominika Skorupka Dodanie pliku Documents
2015-09-24 15:25:57 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Referendarz ds. postępowań administracyjnych, Biuro Prawne
2015-09-24 14:40:25 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Documents
2015-09-24 14:40:22 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Budowa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego
2015-09-24 14:25:05 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Documents
2015-09-24 14:24:36 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Likwidacja z pasów drogowych dróg krajowych fundamentów po usuniętych obudowach wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz kompletnych obudów wraz konstrukcjami wsporczymi
2015-09-23 16:07:27 Sylwia Kowalewska Dodanie pliku Documents
2015-09-23 16:07:16 Sylwia Kowalewska Utworzenie artykułu Podreferendarz do spraw licencji, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
2015-09-23 15:35:55 Dominika Skorupka Dodanie pliku Documents
2015-09-23 15:35:44 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu PRAKTYKANT w Sekcji ds. Legislacji, Biuro Dyrektora Generalnego
2015-09-23 15:28:04 Sylwia Kowalewska Dodanie pliku Documents
2015-09-23 15:27:53 Sylwia Kowalewska Utworzenie artykułu referendarz do spraw analiz, statystyk i baz danych, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2015-09-23 15:27:42 Dominika Skorupka Usunięcie artykułu PRAKTYKANT w Sekcji ds. Legislacji, Biuro Dyrektora Generalnego
2015-09-23 15:23:18 Dominika Skorupka Dodanie pliku Documents
2015-09-23 15:23:06 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu PRAKTYKANT w Sekcji ds. Legislacji, Biuro Dyrektora Generalnego
2015-09-23 14:51:47 Dominika Skorupka Dodanie pliku Documents
2015-09-23 14:51:35 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu PRAKTYKANT w Wydziale Postępowań Drugoinstancyjnych, Biuro Prawne
2015-09-23 14:50:42 Dominika Skorupka Dodanie pliku Documents
2015-09-23 14:50:31 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu PRAKTYKANT w Wydziale Postępowań Pierwszoinstancyjnych, Biuro Prawne
2015-09-23 14:49:23 Dominika Skorupka Dodanie pliku Documents
2015-09-23 14:49:11 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu PRAKTYKANT w Wydziale Postępowań Sądowych, Biuro Prawne
2015-09-23 14:47:55 Dominika Skorupka Dodanie pliku Documents
2015-09-23 14:47:43 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu PRAKTYKANT w Wydziale Postępowań ds. Czasu Pracy Kierowców, Biuro Prawne
2015-09-22 09:59:30 Kamil Jaworski Dodanie pliku Documents
2015-09-22 09:59:00 Kamil Jaworski Dodanie pliku Uruchomienie, udostępnienie i utrzymanie usługi cyfrowego systemu głosowej radiowej (UHF/VHF) łączności dyspozytorskiej z funkcją bezprzewodowej transmisji danych na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2015-09-21 13:39:09 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Documents
2015-09-21 13:38:33 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Budowa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego
2015-09-21 09:09:22 Kamil Jaworski Usunięcie artykułu Zakup licencji, migrację danych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi gospodarki mandatowej i windykacji