Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2015-12-18 15:38:00 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Odnowienie subskrypcji dla urządzeń sieciowych
2015-12-18 15:08:44 Kamil Jaworski Dodanie pliku Roczna pogwarancyjna usługa serwisowa dla infrastruktury serwerowej
2015-12-18 14:55:08 Aneta Kozarzewska Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2015-12-18 14:20:52 Sławomir Zaniewski Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2015-12-17 14:49:31 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Zaprojektowanie i zbudowanie sieci radiowej wifi, systemu zarządzania, wdrożenie oraz wykonanie szkoleń i wykonanie odpowiedniej dokumentacji
2015-12-17 13:15:34 Dominika Skorupka Dodanie pliku Podreferendarz do spraw organizacyjno-administracyjnych, Delegatura Północno-Wschodnia (oddział w Olsztynie)
2015-12-17 13:15:23 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Podreferendarz do spraw organizacyjno-administracyjnych, Delegatura Północno-Wschodnia (oddział w Olsztynie)
2015-12-17 09:12:57 Sylwia Kowalewska Dodanie pliku referent prawny ds. postępowań administracyjnych, Biuro Prawne
2015-12-17 09:12:46 Sylwia Kowalewska Utworzenie artykułu referent prawny ds. postępowań administracyjnych, Biuro Prawne
2015-12-17 09:12:40 Sylwia Kowalewska Utworzenie artykułu referent prawny ds. postępowań administracyjnych, Biuro Prawne
2015-12-16 13:14:08 Dominika Skorupka Dodanie pliku Specjalista w Wydziale Administracji i Utrzymania Systemów, BIŁ
2015-12-16 13:13:57 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Specjalista w Wydziale Administracji i Utrzymania Systemów, BIŁ
2015-12-16 11:16:30 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Likwidacja z pasów drogowych dróg krajowych fundamentów po usuniętych obudowach wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz kompletnych obudów wraz konstrukcjami wsporczymi
2015-12-15 15:17:11 Aneta Oleksińska Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2015-12-14 15:13:07 Sylwia Kowalewska Dodanie pliku podreferendarz do spraw organizacyjno-administracyjnych, Delegatura Śląska_Skoczów
2015-12-14 15:12:56 Sylwia Kowalewska Utworzenie artykułu podreferendarz do spraw organizacyjno-administracyjnych, Delegatura Śląska_Skoczów
2015-12-14 11:45:41 Agnieszka Markiewicz Aktualizacja artykułu Budowa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego
2015-12-14 09:40:29 Sylwia Kowalewska Dodanie pliku referendarz ds. postępowań mandatowych, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2015-12-14 09:40:18 Sylwia Kowalewska Utworzenie artykułu referendarz ds. postępowań mandatowych, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2015-12-14 09:39:23 Sylwia Kowalewska Usunięcie artykułu referendarz ds. postępowań mandatowych, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2015-12-14 09:38:10 Sylwia Kowalewska Utworzenie artykułu referendarz ds. postępowań mandatowych, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2015-12-10 15:19:39 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Specjalista do spraw analiz, statystyk i baz danych Canard
2015-12-10 15:19:27 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Specjalista do spraw analiz, statystyk i baz danych Canard
2015-12-10 11:03:39 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Odnowienie subskrypcji dla urządzeń sieciowych
2015-12-10 11:03:38 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Odnowienie subskrypcji dla urządzeń sieciowych
2015-12-10 11:03:38 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Odnowienie subskrypcji dla urządzeń sieciowych
2015-12-10 11:03:26 Agnieszka Markiewicz Utworzenie artykułu Odnowienie subskrypcji dla urządzeń sieciowych
2015-12-09 09:52:40 Dominika Skorupka Dodanie pliku Podreferendarz ds. obsługi korespondencji, CANARD
2015-12-09 09:52:29 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. obsługi korespondencji, CANARD
2015-12-09 09:43:07 Sylwia Kowalewska Usunięcie artykułu Sekretarka, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego