Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2015-02-06 13:03:41 Agnieszka Markiewicz Aktualizacja artykułu Zaproszenie do złożenia oferty na "Usługę utrzymania i modyfikacji rozwiązania informatycznego dla potrzeb Biura ds. Transportu Międzynarodowego"
2015-02-06 12:58:50 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Zaproszenie do złożenia oferty na "Usługę utrzymania i modyfikacji rozwiązania informatycznego dla potrzeb Biura ds. Transportu Międzynarodowego"
2015-02-06 10:32:17 Sylwia Wasilewska Utworzenie artykułu Specjalista ds. wykroczeń oraz instalacji i utrzymania urządzeń rejestrujących Delegatura Północno-Wschodnia, Olsztyn
2015-02-06 10:30:38 Sylwia Wasilewska Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. wykroczeń Delegatura Północno-Wschodnia, Olsztyn
2015-02-05 14:56:16 Karolina Jóźwiak Usunięcie artykułu Podreferendarz do spraw organizacyjno-administracyjnych w Delegaturze Śląskiej
2015-02-05 14:54:49 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Podreferendarz do spraw organizacyjno-administracyjnych, Delegatura Śląska, Katowice
2015-02-05 12:52:09 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Podreferendarz do spraw organizacyjno-administracyjnych w Delegaturze Śląskiej
2015-02-05 10:36:46 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Dyrektor Biura Informatyki i Łączności
2015-02-04 15:13:33 Aleksandra Kobylska Aktualizacja artykułu Kontakt do komórek organizacyjnych GITD
2015-02-04 15:13:13 Aleksandra Kobylska Aktualizacja artykułu Kontakt do komórek organizacyjnych GITD
2015-02-04 15:12:33 Aleksandra Kobylska Aktualizacja artykułu Kierownictwo, osoby sprawujące funkcje
2015-02-04 14:51:09 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Zaproszenie do złożenia oferty na "Usługę utrzymania i modyfikacji rozwiązania informatycznego dla potrzeb Biura ds. Transportu Międzynarodowego"
2015-02-04 14:51:08 Agnieszka Markiewicz Utworzenie artykułu Zaproszenie do złożenia oferty na "Usługę utrzymania i modyfikacji rozwiązania informatycznego dla potrzeb Biura ds. Transportu Międzynarodowego"
2015-02-03 15:45:57 Tomasz Abramowicz (Squiz) Usunięcie artykułu Nowe ogłoszenie
2015-02-03 15:45:46 Tomasz Abramowicz (Squiz) Usunięcie artykułu Ogłoszenie BIP
2015-02-03 15:42:01 Tomasz Abramowicz (Squiz) Aktualizacja artykułu Kolejne ogłoszenie
2015-02-03 15:41:16 Tomasz Abramowicz (Squiz) Utworzenie artykułu Kolejne ogłoszenie
2015-02-03 15:32:55 Tomasz Abramowicz (Squiz) Utworzenie artykułu Nowe ogłoszenie
2015-02-03 15:27:42 Tomasz Abramowicz (Squiz) Usunięcie pliku Dostawa stacjonarnych urządzeń rejestrujących wykroczenia w ruchu drogowym polegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości przez pojazdy
2015-02-03 15:25:43 Tomasz Abramowicz (Squiz) Dodanie pliku Dostawa stacjonarnych urządzeń rejestrujących wykroczenia w ruchu drogowym polegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości przez pojazdy
2015-02-03 15:22:30 Tomasz Abramowicz (Squiz) Usunięcie pliku Utrzymanie i rozwój Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń
2015-02-03 15:21:30 Tomasz Abramowicz (Squiz) Dodanie pliku Utrzymanie i rozwój Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń
2015-02-03 13:35:52 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Podreferendarz do spraw wykroczeń, Delegatura Śląska, Katowice
2015-02-03 13:34:13 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Podreferendarz do spraw organizacyjno-administracyjnych, Delegatura Północna, Bydgoszcz
2015-02-03 10:19:56 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. postępowań mandatowych w Wydziale Postępowań, CANARD
2015-02-02 15:26:17 Tomasz Abramowicz (Squiz) Utworzenie artykułu Ogłoszenie BIP
2015-02-02 14:20:24 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. organizacyjno-administracyjnych w Wydziale Elektronicznego Poboru Opłat Delegatury Wielkopolskiej
2015-02-02 14:18:59 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. postępowań mandatowych w Wydziale Postępowań, CANARD
2015-02-02 14:09:50 Dominika Skorupka Usunięcie artykułu Podreferendarz ds. postępowań mandatowych w Wydziale Postępowań, CANARD
2015-02-02 14:08:13 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. postępowań mandatowych w Wydziale Postępowań, CANARD