Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2014-09-03 15:23:03 Sylwia Wasilewska Aktualizacja artykułu Referent prawny Biuro Prawne (zastępstwo)
2014-09-03 12:45:45 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Zaproszenie do złożenia oferty na "realizację usługi z zakresu HR na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"
2014-09-03 12:45:44 Elżbieta Grumińska Utworzenie artykułu Zaproszenie do złożenia oferty na "realizację usługi z zakresu HR na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"
2014-09-03 11:27:58 Sylwia Wasilewska Aktualizacja artykułu Referent prawny Biuro Prawne (zastępstwo)
2014-09-03 10:21:46 Aleksandra Kobylska Aktualizacja artykułu Podstawy prawne działania
2014-09-03 10:15:53 Sylwia Wasilewska Aktualizacja artykułu Referent prawny Biuro Prawne (zastępstwo)
2014-09-03 10:03:14 Sylwia Wasilewska Aktualizacja artykułu Referent prawny Biuro Prawne (zastępstwo)
2014-09-03 10:01:29 Sylwia Wasilewska Aktualizacja artykułu Referent prawny Biuro Prawne (zastępstwo)
2014-09-02 16:38:27 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Dostawa analizatorów alkoholu AlcoTrue P na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2014-09-02 16:38:26 Agnieszka Markiewicz Utworzenie artykułu Dostawa analizatorów alkoholu AlcoTrue P na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2014-09-02 10:36:09 Dominika Skorupka Aktualizacja artykułu Referent prawny Biuro Prawne (zastępstwo)
2014-09-02 10:34:37 Dominika Skorupka Aktualizacja artykułu Referent prawny Biuro Prawne (zastępstwo)
2014-09-02 10:32:50 Dominika Skorupka Aktualizacja artykułu Specjalista do spraw egzekucji należności i rozliczania kosztów egzekucyjnych Biuro Finansowo-Gospodarcze
2014-09-02 10:32:14 Dominika Skorupka Aktualizacja artykułu Referendarz-do spraw prowadzenia korespodencji w Biurze Finansowo-Gospodarczym
2014-09-02 10:25:17 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Specjalista do spraw egzekucji należności i rozliczania kosztów egzekucyjnych Biuro Finansowo-Gospodarcze
2014-09-02 10:23:51 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Referendarz-do spraw prowadzenia korespodencji w Biurze Finansowo-Gospodarczym
2014-08-29 11:00:24 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. obsługi korespodencji CANARD
2014-08-25 08:34:58 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę bielizny termoaktywnej na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"
2014-08-18 15:35:08 Kamil Jaworski Dodanie pliku Analiza wpływu systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym na zachowanie kierowców w Polsce wraz z analizą skuteczności tego systemu
2014-08-12 14:15:31 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Zaproszenie do złożenia oferty na "Dostawę latarek patrolowych z funkcją do zatrzymywania pojazdów" na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
2014-08-12 14:15:30 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Zaproszenie do złożenia oferty na "Dostawę latarek patrolowych z funkcją do zatrzymywania pojazdów" na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
2014-08-12 14:15:29 Elżbieta Grumińska Utworzenie artykułu Zaproszenie do złożenia oferty na "Dostawę latarek patrolowych z funkcją do zatrzymywania pojazdów" na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
2014-08-11 08:54:25 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dostawa umundurowania dla inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego
2014-08-11 08:48:55 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Utrzymanie i rozwój Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń
2014-08-11 08:48:52 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Utrzymanie i rozwój Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń
2014-08-11 08:48:49 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Utrzymanie i rozwój Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń
2014-08-11 08:48:45 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Utrzymanie i rozwój Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń
2014-08-11 08:48:41 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Utrzymanie i rozwój Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń
2014-08-11 08:48:38 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Utrzymanie i rozwój Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń
2014-08-08 14:41:05 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu podreferendarz do spraw organizacyjno-administracyjnych w Wydziale Elektronicznego Poboru Opłat w Delegaturze Południowo-Zachodniej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.