Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2014-09-18 14:07:15 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę kamer cyfrowych Sony HDR PJ530e z akcesoriami na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"
2014-09-18 14:07:14 Agnieszka Markiewicz Utworzenie artykułu Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę kamer cyfrowych Sony HDR PJ530e z akcesoriami na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"
2014-09-18 12:38:11 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Zaproszenie do złożenia oferty na "wykonanie rozdzielności przyłączy energetycznych stacjonarnych urządzeń pomiarowych"
2014-09-18 12:38:10 Agnieszka Markiewicz Utworzenie artykułu Zaproszenie do złożenia oferty na "wykonanie rozdzielności przyłączy energetycznych stacjonarnych urządzeń pomiarowych"
2014-09-18 11:48:41 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Specjalista do spraw organizacyjno-administracyjnych, Delegatura Północno-Zachodnia, Gorzów Wlk.
2014-09-18 11:35:50 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. wykroczeń, Delegatura Śląska, Katowice
2014-09-17 13:11:51 Kamil Jaworski Dodanie pliku Analiza wpływu systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym na zachowanie kierowców w Polsce wraz z analizą skuteczności tego systemu
2014-09-17 12:12:37 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Usługi wsparcia oraz rozwój aplikacji wspierających działalność GITD
2014-09-17 12:12:37 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Usługi wsparcia oraz rozwój aplikacji wspierających działalność GITD
2014-09-17 12:12:36 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Usługi wsparcia oraz rozwój aplikacji wspierających działalność GITD
2014-09-17 12:12:35 Elżbieta Grumińska Utworzenie artykułu Usługi wsparcia oraz rozwój aplikacji wspierających działalność GITD
2014-09-17 11:45:02 Karolina Jóźwiak Aktualizacja artykułu Podreferendarz ds. organizacyjno-administracyjnych Delegatura Południowa, Kraków
2014-09-17 11:33:40 Karolina Jóźwiak Aktualizacja artykułu Podreferendarz ds. organizacyjno-administracyjnych Delegatura Południowa, Kraków
2014-09-16 16:16:28 Dominika Skorupka Usunięcie artykułu Podreferendarz do spraw wykroczeń, Delegatura Śląska, Katowice
2014-09-16 15:36:43 Dominika Skorupka Aktualizacja artykułu Podreferendarz do spraw wykroczeń, Delegatura Śląska, Katowice
2014-09-16 15:34:04 Dominika Skorupka Dodanie pliku Podreferendarz do spraw wykroczeń, Delegatura Śląska, Katowice
2014-09-16 15:32:20 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Podreferendarz do spraw wykroczeń, Delegatura Śląska, Katowice
2014-09-16 14:23:24 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Podreferendarz do spraw weryfikacji danych, Biuro Prawne
2014-09-16 13:48:44 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Przedłużenie subskrypcji na oprogramowanie IBM oraz zakup nowych licencji IBM Domino
2014-09-16 13:48:43 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Przedłużenie subskrypcji na oprogramowanie IBM oraz zakup nowych licencji IBM Domino
2014-09-16 13:48:43 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Przedłużenie subskrypcji na oprogramowanie IBM oraz zakup nowych licencji IBM Domino
2014-09-16 13:48:41 Agnieszka Markiewicz Utworzenie artykułu Przedłużenie subskrypcji na oprogramowanie IBM oraz zakup nowych licencji IBM Domino
2014-09-16 13:32:41 Sylwia Wasilewska Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. wykroczeń w Delegaturze Południowo-Zachodniej, Wrocław
2014-09-16 13:27:41 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. wsparcia technicznego, Biuro Informatyki i Łączności
2014-09-16 13:22:15 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. wsparcia technicznego, Biuro Informatyki i Łączności
2014-09-16 12:39:45 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Dostawę blankietów i papieru do druku dokumentów, do wydawania których upoważniony jest Główny Inspektor Transportu Drogowego
2014-09-16 12:39:44 Agnieszka Markiewicz Utworzenie artykułu Dostawę blankietów i papieru do druku dokumentów, do wydawania których upoważniony jest Główny Inspektor Transportu Drogowego
2014-09-15 15:20:13 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Sekretarka do spraw kancelaryjnych, Biuro Dyrektora Generalnego
2014-09-15 14:22:38 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Zaprojektowanie i wdrożenie systemu bezpieczeństwa informacji
2014-09-15 14:22:38 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Zaprojektowanie i wdrożenie systemu bezpieczeństwa informacji