Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2016-01-01 00:30:08 Root User Aktualizacja artykułu Dziennik Urzędowy
2015-12-29 11:24:41 Sławomir Zaniewski Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2015-12-28 12:03:43 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Podreferendarz ds. wydawania uprawnień BTM
2015-12-28 12:03:31 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. wydawania uprawnień BTM
2015-12-23 14:05:47 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Referent prawny BTM
2015-12-23 14:05:36 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Referent prawny BTM
2015-12-21 12:12:26 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Referendarz ds. postępowań mandatowych CANARD
2015-12-21 12:12:15 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Referendarz ds. postępowań mandatowych CANARD
2015-12-21 12:10:50 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Referendarz ds. postępowań mandatowych CANARD
2015-12-21 12:10:39 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Referendarz ds. postępowań mandatowych CANARD
2015-12-21 12:08:04 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Podreferendarz ds. administracyjnych w Wydziale Ogólnym CANARD
2015-12-21 12:07:53 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. administracyjnych w Wydziale Ogólnym CANARD
2015-12-18 15:38:15 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Odnowienie subskrypcji dla urządzeń sieciowych
2015-12-18 15:38:00 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Odnowienie subskrypcji dla urządzeń sieciowych
2015-12-18 15:08:44 Kamil Jaworski Dodanie pliku Roczna pogwarancyjna usługa serwisowa dla infrastruktury serwerowej
2015-12-18 14:55:08 Aneta Kozarzewska Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2015-12-18 14:20:52 Sławomir Zaniewski Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2015-12-17 14:49:31 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Zaprojektowanie i zbudowanie sieci radiowej wifi, systemu zarządzania, wdrożenie oraz wykonanie szkoleń i wykonanie odpowiedniej dokumentacji
2015-12-17 13:15:34 Dominika Skorupka Dodanie pliku Podreferendarz do spraw organizacyjno-administracyjnych, Delegatura Północno-Wschodnia (oddział w Olsztynie)
2015-12-17 13:15:23 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Podreferendarz do spraw organizacyjno-administracyjnych, Delegatura Północno-Wschodnia (oddział w Olsztynie)
2015-12-17 09:12:57 Sylwia Kowalewska Dodanie pliku referent prawny ds. postępowań administracyjnych, Biuro Prawne
2015-12-17 09:12:46 Sylwia Kowalewska Utworzenie artykułu referent prawny ds. postępowań administracyjnych, Biuro Prawne
2015-12-17 09:12:40 Sylwia Kowalewska Utworzenie artykułu referent prawny ds. postępowań administracyjnych, Biuro Prawne
2015-12-16 13:14:08 Dominika Skorupka Dodanie pliku Specjalista w Wydziale Administracji i Utrzymania Systemów, BIŁ
2015-12-16 13:13:57 Dominika Skorupka Utworzenie artykułu Specjalista w Wydziale Administracji i Utrzymania Systemów, BIŁ
2015-12-16 11:16:30 Agnieszka Markiewicz Dodanie pliku Likwidacja z pasów drogowych dróg krajowych fundamentów po usuniętych obudowach wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz kompletnych obudów wraz konstrukcjami wsporczymi
2015-12-15 15:17:11 Aneta Oleksińska Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2015-12-14 15:13:07 Sylwia Kowalewska Dodanie pliku podreferendarz do spraw organizacyjno-administracyjnych, Delegatura Śląska_Skoczów
2015-12-14 15:12:56 Sylwia Kowalewska Utworzenie artykułu podreferendarz do spraw organizacyjno-administracyjnych, Delegatura Śląska_Skoczów
2015-12-14 11:45:41 Agnieszka Markiewicz Aktualizacja artykułu Budowa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego