Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2017-02-15 16:03:39 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu p.n. „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 3.1. Rozwój drogowej i lotnicze
2017-02-15 16:01:56 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu p.n. „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 3.1. Rozwój drogowej i lotnicze
2017-02-15 16:01:30 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu p.n. „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 3.1. Rozwój drogowej i lotnicze
2017-02-15 16:01:04 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu p.n. „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 3.1. Rozwój drogowej i lotnicze
2017-02-15 16:00:30 Elżbieta Grumińska Aktualizacja artykułu Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu p.n. „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 3.1. Rozwój drogowej i lotnicze
2017-02-15 16:00:03 Elżbieta Grumińska Aktualizacja artykułu Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu p.n. „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 3.1. Rozwój drogowej i lotnicze
2017-02-15 15:59:26 Elżbieta Grumińska Utworzenie artykułu Test
2017-02-15 13:53:59 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Podreferendarz ds. realizacji wniosków Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
2017-02-15 13:53:48 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. realizacji wniosków Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
2017-02-14 13:39:39 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dostawa dysków SSD
2017-02-14 13:39:15 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Dostawa dysków SSD
2017-02-13 13:30:44 Aleksandra Kobylska Aktualizacja artykułu Kontakt do komórek organizacyjnych GITD
2017-02-13 13:29:39 Aleksandra Kobylska Aktualizacja artykułu Kontakt do komórek organizacyjnych GITD
2017-02-13 13:29:01 Aleksandra Kobylska Aktualizacja artykułu Kierownictwo, osoby sprawujące funkcje
2017-02-10 13:20:36 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Sekretarka (Stanowisko poza korpusem służby cywilnej) w Wydziale Ogólnym, Wieloosobowym Stanowisku ds. Obsługi Kancelaryjnej, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2017-02-10 13:20:25 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Sekretarka (Stanowisko poza korpusem służby cywilnej) w Wydziale Ogólnym, Wieloosobowym Stanowisku ds. Obsługi Kancelaryjnej, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2017-02-10 10:58:39 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Zaproszenie do złożenia oferty na "zakup samochodu technicznego typu „van (furgon)” na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"
2017-02-10 10:58:28 Elżbieta Grumińska Utworzenie artykułu Zaproszenie do złożenia oferty na "zakup samochodu technicznego typu „van (furgon)” na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"
2017-02-09 16:20:25 Kamil Jaworski Dodanie pliku Dostawa licencji producenta urządzeń Avaya oraz wsparcie powdrożeniowe infrastruktury telefonii stacjonarnej IP
2017-02-09 16:20:11 Kamil Jaworski Dodanie pliku Dostawa licencji producenta urządzeń Avaya oraz wsparcie powdrożeniowe infrastruktury telefonii stacjonarnej IP
2017-02-09 11:23:30 Sławomir Zaniewski Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2017-02-09 11:16:23 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Zaproszenie do złożenia oferty na "świadczenie usług przeprowadzkowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"
2017-02-09 11:16:11 Elżbieta Grumińska Utworzenie artykułu Zaproszenie do złożenia oferty na "świadczenie usług przeprowadzkowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"
2017-02-08 12:03:44 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Referendarz do spraw: opracowania dokumentacji instalacji masztów Wieloosobowe stanowisko ds. instalacji urządzeń w Wydziale Instalacji oraz Utrzymania Urządzeń w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2017-02-08 12:03:33 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Referendarz do spraw: opracowania dokumentacji instalacji masztów Wieloosobowe stanowisko ds. instalacji urządzeń w Wydziale Instalacji oraz Utrzymania Urządzeń w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2017-02-07 16:58:21 Kamil Jaworski Dodanie pliku Budowa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój KREPTD
2017-02-07 16:54:50 Kamil Jaworski Dodanie pliku Budowa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój KREPTD
2017-02-07 16:46:41 Kamil Jaworski Usunięcie pliku Budowa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój KREPTD
2017-02-07 16:42:31 Kamil Jaworski Dodanie pliku Budowa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój KREPTD
2017-02-07 16:42:13 Kamil Jaworski Dodanie pliku Budowa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój KREPTD