Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2017-02-22 14:54:26 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku REFERENDARZ ds. analizy naruszeń Sekcja Analizy Naruszeń Wydział Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
2017-02-22 14:54:15 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu REFERENDARZ ds. analizy naruszeń Sekcja Analizy Naruszeń Wydział Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
2017-02-22 08:58:35 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku PRAKTYKANT w Wydziale Ogólnym CANARD.
2017-02-22 08:58:24 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu PRAKTYKANT w Wydziale Ogólnym CANARD.
2017-02-21 15:42:37 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Podreferendarz ds. obsługi administracyjnej Biuro ds. Transportu Międzynarodowego.
2017-02-21 15:42:25 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. obsługi administracyjnej Biuro ds. Transportu Międzynarodowego.
2017-02-21 15:18:43 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Referendarz do spraw: udzielania ulg w spłacie w Wydziale Orzecznictwa w Biurze Finansowo-Gospodarczym
2017-02-21 15:18:32 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Referendarz do spraw: udzielania ulg w spłacie w Wydziale Orzecznictwa w Biurze Finansowo-Gospodarczym
2017-02-20 15:54:03 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Referendarz ds. baz danych i utrzymania w Biurze Informatyki i Łączności
2017-02-20 15:53:52 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Referendarz ds. baz danych i utrzymania w Biurze Informatyki i Łączności
2017-02-20 12:39:44 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Podreferendarz ds. wydawania uprawnień Sekcja Licencji i Świadectw Kierowcy, Wydział Uprawnień w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego
2017-02-20 12:39:33 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. wydawania uprawnień Sekcja Licencji i Świadectw Kierowcy, Wydział Uprawnień w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego
2017-02-20 10:58:22 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Naczelnik wydziału ds. Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego
2017-02-20 10:58:11 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Naczelnik wydziału ds. Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego
2017-02-17 12:27:57 Aleksandra Kobylska Aktualizacja artykułu Kontakt do komórek organizacyjnych GITD
2017-02-17 12:27:26 Aleksandra Kobylska Aktualizacja artykułu Kierownictwo, osoby sprawujące funkcje
2017-02-16 14:57:25 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku REFERENDARZ ds. weryfikacji uprawnień Wydział Postepowań Administracyjnych Sekcja Weryfikacji Uprawnień, Biuro Transportu Międzynarodowego
2017-02-16 14:57:14 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu REFERENDARZ ds. weryfikacji uprawnień Wydział Postepowań Administracyjnych Sekcja Weryfikacji Uprawnień, Biuro Transportu Międzynarodowego
2017-02-16 14:01:47 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Referendarz ds. postepowań mandatowych w Sekcji Postępowań Mandatowych
2017-02-16 14:01:36 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Referendarz ds. postepowań mandatowych w Sekcji Postępowań Mandatowych
2017-02-16 13:15:01 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Zaproszenie do złożenia oferty na "zakup samochodu technicznego typu „van (furgon)” na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"
2017-02-16 13:14:42 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Zaproszenie do złożenia oferty na "zakup samochodu technicznego typu „van (furgon)” na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"
2017-02-16 12:50:57 Sławomir Zaniewski Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2017-02-16 10:14:52 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Specjalista do spraw: ds. koordynacji wdrożeń i usług utrzymania w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze Informatyki i Łączności
2017-02-16 10:14:41 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Specjalista do spraw: ds. koordynacji wdrożeń i usług utrzymania w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze Informatyki i Łączności
2017-02-15 16:06:23 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Referent Prawny ds. postepowań administracyjnych Wieloosobowe Stanowisko ds. Uprawnień w Przewozach Drogowych, Wydział Postępowań Administracyjnych, Biuro Prawne
2017-02-15 16:06:12 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Referent Prawny ds. postepowań administracyjnych Wieloosobowe Stanowisko ds. Uprawnień w Przewozach Drogowych, Wydział Postępowań Administracyjnych, Biuro Prawne
2017-02-15 16:04:24 Elżbieta Grumińska Aktualizacja artykułu Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu p.n. „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 3.1. Rozwój drogowej i lotnicze
2017-02-15 16:04:12 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu p.n. „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 3.1. Rozwój drogowej i lotnicze
2017-02-15 16:03:58 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu p.n. „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 3.1. Rozwój drogowej i lotnicze