Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2017-03-03 14:51:48 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Naczelnik wydziału ds. Planowania Budżetu, Analiz i Funduszy Rozwojowych BFG
2017-03-03 14:51:37 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Naczelnik wydziału ds. Planowania Budżetu, Analiz i Funduszy Rozwojowych BFG
2017-03-03 12:28:46 Katarzyna Piasny Dodanie pliku starszy specjalista do spraw: zarządzania projektami w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze informatyki i Łączności
2017-03-03 12:28:35 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu starszy specjalista do spraw: zarządzania projektami w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze informatyki i Łączności
2017-03-03 11:35:53 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Referendarza ds. windykacyjnych Wydział Windykacyjny w Biurze Finansowo–Gospodarczym
2017-03-03 11:35:42 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Referendarza ds. windykacyjnych Wydział Windykacyjny w Biurze Finansowo–Gospodarczym
2017-03-03 08:20:04 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę wyposażenia dla Inspektorów ITD na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"
2017-03-03 08:19:52 Elżbieta Grumińska Utworzenie artykułu Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę wyposażenia dla Inspektorów ITD na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"
2017-03-02 17:26:10 Kamil Jaworski Dodanie pliku Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu p.n. „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 3.1. Rozwój drogowej i lotnicze
2017-03-02 17:25:53 Kamil Jaworski Dodanie pliku Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu p.n. „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 3.1. Rozwój drogowej i lotnicze
2017-03-02 15:46:39 Katarzyna Piasny Dodanie pliku GŁÓWNY SPECJALISTA ds. kontroli Samodzielne stanowisko ds. kontroli, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-03-02 15:46:28 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu GŁÓWNY SPECJALISTA ds. kontroli Samodzielne stanowisko ds. kontroli, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-03-02 15:45:28 Milena Wielądek Dodanie pliku Usługa modernizacji wyposażenia sali obsługi klienta w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego
2017-03-02 15:45:27 Milena Wielądek Dodanie pliku Usługa modernizacji wyposażenia sali obsługi klienta w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego
2017-03-02 15:45:27 Milena Wielądek Dodanie pliku Usługa modernizacji wyposażenia sali obsługi klienta w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego
2017-03-02 15:45:16 Milena Wielądek Utworzenie artykułu Usługa modernizacji wyposażenia sali obsługi klienta w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego
2017-03-02 15:36:34 Katarzyna Piasny Usunięcie artykułu GŁÓWNY SPECJALISTA ds. kontroli Samodzielne stanowisko ds. kontroli, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-03-02 15:31:20 Katarzyna Piasny Dodanie pliku GŁÓWNY SPECJALISTA ds. kontroli Samodzielne stanowisko ds. kontroli, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-03-02 15:31:09 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu GŁÓWNY SPECJALISTA ds. kontroli Samodzielne stanowisko ds. kontroli, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-03-02 13:50:03 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Podreferendarz ds. organizacyjno-administracyjnych Zespół Zamiejscowy Południowy, Obszar Delegatury Południowej - Kraków, Wydział Inspekcji Mobilnych Jednostek Kontrolnych, Biuro Elektronicznego Poboru Opłat
2017-03-02 13:49:49 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. organizacyjno-administracyjnych Zespół Zamiejscowy Południowy, Obszar Delegatury Południowej - Kraków, Wydział Inspekcji Mobilnych Jednostek Kontrolnych, Biuro Elektronicznego Poboru Opłat
2017-03-02 12:56:03 Katarzyna Piasny Dodanie pliku PODREFERENDARZ ds. wydawania uprawnień Biuro Transportu Międzynarodowego, Wydział Uprawnień, Sekcja Licencji i Świadectw Kierowcy
2017-03-02 12:55:52 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu PODREFERENDARZ ds. wydawania uprawnień Biuro Transportu Międzynarodowego, Wydział Uprawnień, Sekcja Licencji i Świadectw Kierowcy
2017-03-02 08:51:59 Renata Pietras Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2017-03-01 16:21:55 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Przedłużenie subskrypcji na oprogramowanie wirtualizacyjne VMware
2017-03-01 16:21:40 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Przedłużenie subskrypcji na oprogramowanie wirtualizacyjne VMware
2017-03-01 14:35:53 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku REFERENDARZ ds. analizy naruszeń Sekcja Analizy Naruszeń Wydział Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego Biuro ds. Transportu Międzynarodowego.
2017-03-01 14:35:42 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu REFERENDARZ ds. analizy naruszeń Sekcja Analizy Naruszeń Wydział Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego Biuro ds. Transportu Międzynarodowego.
2017-03-01 12:27:14 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Referendarz ds. Analizy Naruszeń Biuro ds. Transportu Międzynarodowego.
2017-03-01 12:27:02 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Referendarz ds. Analizy Naruszeń Biuro ds. Transportu Międzynarodowego.