Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2017-03-07 14:09:48 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Zaproszenie do złożenia oferty na ”Roczne odnowienie subskrypcji oraz wsparcia oprogramowania McAfee” na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-03-07 14:09:36 Elżbieta Grumińska Utworzenie artykułu Zaproszenie do złożenia oferty na ”Roczne odnowienie subskrypcji oraz wsparcia oprogramowania McAfee” na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-03-07 13:00:55 Rafał Wiśniewski Aktualizacja artykułu Plan zamówień publicznych na 2017 r.
2017-03-07 12:59:37 Rafał Wiśniewski Utworzenie artykułu Plan zamówień publicznych na 2017 r.
2017-03-07 12:58:41 Rafał Wiśniewski Aktualizacja artykułu Zamówienia publiczne
2017-03-07 12:58:02 Rafał Wiśniewski Aktualizacja artykułu Zamówienia publiczne
2017-03-07 11:26:15 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Główny specjalista ds. funduszy rozwojowych BFG
2017-03-07 11:26:04 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Główny specjalista ds. funduszy rozwojowych BFG
2017-03-07 11:07:27 Aleksandra Kobylska Dodanie pliku Zamówienia publiczne
2017-03-07 10:58:43 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Zamówienia publiczne
2017-03-07 10:58:24 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Zamówienia publiczne
2017-03-07 10:56:08 Elżbieta Grumińska Usunięcie pliku Zamówienia publiczne
2017-03-07 10:55:35 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Zamówienia publiczne
2017-03-07 10:20:49 Sławomir Zaniewski Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2017-03-07 09:20:54 Sławomir Zaniewski Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2017-03-06 13:54:05 Aleksandra Kobylska Aktualizacja artykułu Zamówienia publiczne
2017-03-06 13:50:07 Aleksandra Kobylska Aktualizacja artykułu Zamówienia publiczne
2017-03-06 12:01:55 Katarzyna Piasny Dodanie pliku SPECJALISTA ds. pragmatyki i służby cywilnej Wydział Spraw Osobowych, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-03-06 12:01:44 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu SPECJALISTA ds. pragmatyki i służby cywilnej Wydział Spraw Osobowych, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-03-03 15:44:18 Katarzyna Piasny Dodanie pliku SPECJALISTA ds. obsługi kasowej urzędu Sekcja Wydatków, Wydział Finansowo-Księgowy, Biuro Finansowo Gospodarcze
2017-03-03 15:44:06 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu SPECJALISTA ds. obsługi kasowej urzędu Sekcja Wydatków, Wydział Finansowo-Księgowy, Biuro Finansowo Gospodarcze
2017-03-03 14:51:48 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Naczelnik wydziału ds. Planowania Budżetu, Analiz i Funduszy Rozwojowych BFG
2017-03-03 14:51:37 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Naczelnik wydziału ds. Planowania Budżetu, Analiz i Funduszy Rozwojowych BFG
2017-03-03 12:28:46 Katarzyna Piasny Dodanie pliku starszy specjalista do spraw: zarządzania projektami w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze informatyki i Łączności
2017-03-03 12:28:35 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu starszy specjalista do spraw: zarządzania projektami w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze informatyki i Łączności
2017-03-03 11:35:53 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Referendarza ds. windykacyjnych Wydział Windykacyjny w Biurze Finansowo–Gospodarczym
2017-03-03 11:35:42 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Referendarza ds. windykacyjnych Wydział Windykacyjny w Biurze Finansowo–Gospodarczym
2017-03-03 08:20:04 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę wyposażenia dla Inspektorów ITD na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"
2017-03-03 08:19:52 Elżbieta Grumińska Utworzenie artykułu Zaproszenie do złożenia oferty na "dostawę wyposażenia dla Inspektorów ITD na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"
2017-03-02 17:26:10 Kamil Jaworski Dodanie pliku Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu p.n. „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 3.1. Rozwój drogowej i lotnicze