Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2017-03-31 10:50:00 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Referendarz ds. organizacji szkoleń i rozwoju zawodowego, Sekcja ds. rozwoju zawodowego, Wydział Szkolenia i Doskonalenia, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-03-30 14:57:17 Milena Wielądek Usunięcie artykułu Rozeznanie rynku
2017-03-30 13:46:25 Milena Wielądek Dodanie pliku Rozeznanie rynku
2017-03-30 13:45:28 Milena Wielądek Dodanie pliku Rozeznanie rynku
2017-03-30 13:43:45 Milena Wielądek Dodanie pliku Rozeznanie rynku
2017-03-30 13:43:10 Milena Wielądek Dodanie pliku Rozeznanie rynku
2017-03-30 13:41:13 Milena Wielądek Dodanie pliku Rozeznanie rynku
2017-03-30 13:39:53 Milena Wielądek Dodanie pliku Rozeznanie rynku
2017-03-30 13:36:50 Milena Wielądek Utworzenie artykułu Rozeznanie rynku
2017-03-30 13:36:25 Milena Wielądek Utworzenie artykułu Rozeznanie rynku
2017-03-30 11:43:33 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku PODREFERENDARZ ds. wydawania zezwoleń Sekcja Wydawania Zezwoleń, Wydział Zezwoleń, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego.
2017-03-30 11:43:22 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu PODREFERENDARZ ds. wydawania zezwoleń Sekcja Wydawania Zezwoleń, Wydział Zezwoleń, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego.
2017-03-29 14:54:32 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Referent Prawny ds. postępowań administracyjnych, Wieloosobowe stanowisko ds. uprawnień w przewozach drogowych, Wydział Postępowań Administracyjnych, Biuro Prawne
2017-03-29 14:54:21 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Referent Prawny ds. postępowań administracyjnych, Wieloosobowe stanowisko ds. uprawnień w przewozach drogowych, Wydział Postępowań Administracyjnych, Biuro Prawne
2017-03-29 13:46:01 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Podreferendarz ds. czynności administracyjnych Wieloosobowe stanowisko ds. administracyjnych, Biuro Prawne
2017-03-29 13:45:50 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. czynności administracyjnych Wieloosobowe stanowisko ds. administracyjnych, Biuro Prawne
2017-03-27 15:16:55 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Specjalista ds. Rachuby Płac Wydział Rachuby Płac Biuro Finansowo-Gospodarcze
2017-03-27 15:16:44 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Specjalista ds. Rachuby Płac Wydział Rachuby Płac Biuro Finansowo-Gospodarcze
2017-03-27 14:49:06 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Podreferendarz ds. obsługi administracyjnej projektu w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności
2017-03-27 14:48:55 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. obsługi administracyjnej projektu w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności
2017-03-27 12:59:30 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Budowa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój KREPTD
2017-03-27 12:58:55 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Budowa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój KREPTD
2017-03-23 16:31:01 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu p.n. „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 3.1. Rozwój drogowej i lotnicze
2017-03-23 16:30:37 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu p.n. „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 3.1. Rozwój drogowej i lotnicze
2017-03-22 15:14:50 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Referent prawny ds. postępowań administracyjnych Sekcja do spraw Opłaty Elektronicznej Wydział Postępowań Administracyjnych w Biurze Prawnym.
2017-03-22 15:14:39 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Referent prawny ds. postępowań administracyjnych Sekcja do spraw Opłaty Elektronicznej Wydział Postępowań Administracyjnych w Biurze Prawnym.
2017-03-21 14:44:20 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Referendarz ds. weryfikacji uprawnień Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
2017-03-21 14:44:08 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Referendarz ds. weryfikacji uprawnień Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
2017-03-21 12:43:27 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Podreferendarz ds. wydawania uprawnień, Sekcja Licencji i Świadectw Kierowcy, Wydział Uprawnień w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego
2017-03-21 12:43:16 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. wydawania uprawnień, Sekcja Licencji i Świadectw Kierowcy, Wydział Uprawnień w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego