Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2017-05-12 13:10:17 Milena Wielądek Dodanie pliku Przeprowadzenie szkoleń z zakresu doskonalenia techniki jazdy dla pracowników Inspekcji Transportu Drogowego
2017-05-12 13:10:03 Milena Wielądek Dodanie pliku Przeprowadzenie szkoleń z zakresu doskonalenia techniki jazdy dla pracowników Inspekcji Transportu Drogowego
2017-05-12 13:08:41 Milena Wielądek Dodanie pliku Przeprowadzenie szkoleń z zakresu doskonalenia techniki jazdy dla pracowników Inspekcji Transportu Drogowego
2017-05-12 13:04:17 Milena Wielądek Utworzenie artykułu Przeprowadzenie szkoleń z zakresu doskonalenia techniki jazdy dla pracowników Inspekcji Transportu Drogowego
2017-05-12 10:37:16 Rafał Wiśniewski Dodanie pliku Opracowanie studium wykonalności dla projektu p.n. „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” (POIŚ 2014-2020, Działanie 3.1.)
2017-05-12 10:24:01 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Opracowanie studium wykonalności dla projektu p.n. „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” (POIŚ 2014-2020, Działanie 3.1.)
2017-05-12 10:24:01 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Opracowanie studium wykonalności dla projektu p.n. „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” (POIŚ 2014-2020, Działanie 3.1.)
2017-05-12 10:24:00 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Opracowanie studium wykonalności dla projektu p.n. „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” (POIŚ 2014-2020, Działanie 3.1.)
2017-05-12 10:23:49 Elżbieta Grumińska Utworzenie artykułu Opracowanie studium wykonalności dla projektu p.n. „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” (POIŚ 2014-2020, Działanie 3.1.)
2017-05-11 16:21:23 Sławomir Zaniewski Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2017-05-11 15:52:48 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Kierowca samochodu służbowego, Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi administracyjnej w Wydziale Ogólnym Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2017-05-11 15:52:37 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Kierowca samochodu służbowego, Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi administracyjnej w Wydziale Ogólnym Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2017-05-11 13:06:24 Aleksandra Kobylska Aktualizacja artykułu Redakcja
2017-05-10 13:02:37 Karolina Jóźwiak Aktualizacja artykułu ZASTĘPCA GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
2017-05-10 12:52:51 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku ZASTĘPCA GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
2017-05-10 12:52:40 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu ZASTĘPCA GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
2017-05-09 15:03:56 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Referendarz ds. postępowań mandatowych w Sekcji Postępowań Mandatowych, Wieloosobowe Stanowisko ds. postępowań mandatowych w Wydziale Postępowań Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2017-05-09 15:03:44 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Referendarz ds. postępowań mandatowych w Sekcji Postępowań Mandatowych, Wieloosobowe Stanowisko ds. postępowań mandatowych w Wydziale Postępowań Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2017-05-09 14:48:11 Katarzyna Piasny Dodanie pliku Referendarz ds. organizacji szkoleń i rozwoju zawodowego, Sekcja ds. rozwoju zawodowego, Wydział Szkolenia i Doskonalenia, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-05-09 14:48:00 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu Referendarz ds. organizacji szkoleń i rozwoju zawodowego, Sekcja ds. rozwoju zawodowego, Wydział Szkolenia i Doskonalenia, Biuro Dyrektora Generalnego
2017-05-08 15:19:24 Sławomir Zaniewski Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2017-05-08 12:43:01 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Główny specjalista ds. postępowań w sprawach Dobrej Reputacji, KREPTD.
2017-05-08 12:42:50 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Główny specjalista ds. postępowań w sprawach Dobrej Reputacji, KREPTD.
2017-05-08 11:39:22 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Kierownik Sekcji ds. Krajowego Punktu Kontaktowego.
2017-05-08 11:39:11 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Kierownik Sekcji ds. Krajowego Punktu Kontaktowego.
2017-05-08 11:11:14 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Specjalista ds. pragmatyki i służby cywilnej w Biurze Dyrektora Generalnego
2017-05-08 11:11:03 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Specjalista ds. pragmatyki i służby cywilnej w Biurze Dyrektora Generalnego
2017-05-05 16:31:47 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Zakup materiałów reklamowych, produktów informacyjno - edukacyjnych
2017-05-05 16:31:15 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Zakup materiałów reklamowych, produktów informacyjno - edukacyjnych
2017-05-05 15:54:14 Katarzyna Piasny Dodanie pliku SPECJALISTA ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Samodzielne Stanowisko ds. BHP, Biuro Dyrektora Generalnego