Dziennik Rejestru Zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2017-06-09 13:18:56 Sławomir Zaniewski Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2017-06-08 15:59:00 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Zaproszenie do złożenia oferty na ”Zapewnienie bazy socjalno-bytowej na potrzeby przeprowadzanych czynności służbowych w m. Budzisko"
2017-06-08 15:58:48 Elżbieta Grumińska Utworzenie artykułu Zaproszenie do złożenia oferty na ”Zapewnienie bazy socjalno-bytowej na potrzeby przeprowadzanych czynności służbowych w m. Budzisko"
2017-06-08 15:43:22 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Naprawy i legalizacje stacjonarnych urządzeń rejestrujących typu MultaRadar CD (163 szt.) oraz TraffiStar SR520 (12 szt.) i obudów wraz z konstrukcją wsporczą
2017-06-08 15:42:37 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Naprawy i legalizacje stacjonarnych urządzeń rejestrujących typu MultaRadar CD (163 szt.) oraz TraffiStar SR520 (12 szt.) i obudów wraz z konstrukcją wsporczą
2017-06-06 15:08:00 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Opracowanie studium wykonalności dla projektu p.n. „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” (POIŚ 2014-2020, Działanie 3.1.)
2017-06-06 15:07:44 Elżbieta Grumińska Dodanie pliku Opracowanie studium wykonalności dla projektu p.n. „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” (POIŚ 2014-2020, Działanie 3.1.)
2017-06-06 14:01:55 Milena Wielądek Dodanie pliku „Wykonanie usług konserwacyjnych instalacji hydraulicznej, sanitarnej, gazowej, klimatyzacyjnej i wentylacyjnej na nieruchomości Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym przy ul. Przyczółkowej 109A w Warszawie.”
2017-06-06 14:01:27 Milena Wielądek Dodanie pliku „Wykonanie usług konserwacyjnych instalacji hydraulicznej, sanitarnej, gazowej, klimatyzacyjnej i wentylacyjnej na nieruchomości Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym przy ul. Przyczółkowej 109A w Warszawie.”
2017-06-06 14:00:36 Milena Wielądek Dodanie pliku „Wykonanie usług konserwacyjnych instalacji hydraulicznej, sanitarnej, gazowej, klimatyzacyjnej i wentylacyjnej na nieruchomości Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym przy ul. Przyczółkowej 109A w Warszawie.”
2017-06-06 13:57:05 Milena Wielądek Dodanie pliku „Wykonanie usług konserwacyjnych instalacji hydraulicznej, sanitarnej, gazowej, klimatyzacyjnej i wentylacyjnej na nieruchomości Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym przy ul. Przyczółkowej 109A w Warszawie.”
2017-06-06 13:55:22 Milena Wielądek Utworzenie artykułu „Wykonanie usług konserwacyjnych instalacji hydraulicznej, sanitarnej, gazowej, klimatyzacyjnej i wentylacyjnej na nieruchomości Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym przy ul. Przyczółkowej 109A w Warszawie.”
2017-06-06 13:20:21 Milena Wielądek Aktualizacja artykułu Naprawa i legalizacja wagi w m. Siedlec na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-06-05 10:43:51 Sławomir Zaniewski Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2017-06-02 12:47:02 Katarzyna Piasny Dodanie pliku specjalista ds. systemów teleinformatycznych w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze Informatyki i Łączności
2017-06-02 12:46:51 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu specjalista ds. systemów teleinformatycznych w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze Informatyki i Łączności
2017-06-01 15:46:34 Katarzyna Piasny Dodanie pliku referendarz ds. postępowań w sprawach o wykroczenia Sekcja Czynności Wyjaśniających w Wydziale Postępowań, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2017-06-01 15:46:23 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu referendarz ds. postępowań w sprawach o wykroczenia Sekcja Czynności Wyjaśniających w Wydziale Postępowań, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
2017-06-01 10:17:34 Aleksandra Kobylska Dodanie pliku Podstawy prawne działania
2017-06-01 08:27:14 Renata Pietras Dodanie pliku Dziennik Urzędowy
2017-05-31 15:15:33 Milena Wielądek Dodanie pliku Naprawa i legalizacja wagi w m. Siedleg na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-05-31 15:15:02 Milena Wielądek Dodanie pliku Naprawa i legalizacja wagi w m. Siedleg na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-05-31 15:14:14 Milena Wielądek Dodanie pliku Naprawa i legalizacja wagi w m. Siedleg na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-05-31 15:13:09 Milena Wielądek Dodanie pliku Naprawa i legalizacja wagi w m. Siedleg na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-05-31 15:06:27 Milena Wielądek Utworzenie artykułu Naprawa i legalizacja wagi w m. Siedleg na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
2017-05-31 13:58:12 Karolina Jóźwiak Dodanie pliku Podreferendarz ds. administracyjnych w Delegaturze Centralnej – Sekretariat
2017-05-31 13:58:00 Karolina Jóźwiak Utworzenie artykułu Podreferendarz ds. administracyjnych w Delegaturze Centralnej – Sekretariat
2017-05-31 12:37:00 Sebastian Sanojca Aktualizacja artykułu GŁÓWNY SPECJALISTA ds. postępowań Wieloosobowe stanowisko ds. postępowań, Delegatura Południowo – Wschodnia Rzeszów
2017-05-31 12:34:47 Katarzyna Piasny Dodanie pliku GŁÓWNY SPECJALISTA ds. postępowań Wieloosobowe stanowisko ds. postępowań, Delegatura Południowo – Wschodnia Rzeszów
2017-05-31 12:34:36 Katarzyna Piasny Utworzenie artykułu GŁÓWNY SPECJALISTA ds. postępowań Wieloosobowe stanowisko ds. postępowań, Delegatura Południowo – Wschodnia Rzeszów